hdr
google plus link

12.12.2016

Konkurs

            Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza II edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską w roku akademickim 2015/2016.


25.10.2016


14.10.2016

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
najserdeczniejsze życzenia
sukcesów zawodowych i osobistych,
a przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji
Nauczycielom Akademickim
składają
Zarząd oraz Pracownicy
Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

 


05.10.2016

 


26.09.2016

Z głębokim żalem informujemy,
że 25 września 2016 roku
odszedł prof. dr hab. Leszek Kajzer.
Wybitny naukowiec, wieloletni nauczyciel akademicki
oraz członek Rady Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

 


01.09.2016

Konferencja Historia Konserwacja Rewitalizacja.

 

    Program Konferencji


04.05.2016

                 V edycja konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego została rozstrzygnięta.


25.04.2016

 

Z głębokim żalem informujemy,
że 23 kwietnia 2016 roku
zmarł prof. dr hab. Stanisław Liszewski,
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1996 - 2002,
jeden z założycieli Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w 1999 roku.

 


18.04.2016

Podstawowym celem konferencji jest prezentacja wyników badawczych oraz wymiana doświadczeń między polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, których przedstawiciele zajmują się językoznawstwem, dydaktyką i literaturą w zakresie języka francuskiego. Tematem głównym będą nowe tabu językowe (zmiana charakteru i motywacji społecznej tabu, użycie językowych środków zastępczych dla nowych tabu, etc.).


12.04.2016

 


17.03.2016

IV Łódzkie Spotkanie Studentów i Doktorantów Historii Sztuki

Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych oraz badaczy architektury - studentów, doktorantów, i młodszych pracowników naukowych (maksymalnie z tytułem doktora) do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej, która odbędzie się w dniach 19-20 marca 2016r.

Obrady odbędą się w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3.

program konferencji jest tutaj:


10.02.2016

                W dniach 2 - 4 marca br. w Muzeum Sztuki w Manufakturze odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Być w mniejszości, być mniejszością". Organizatorami są Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej, oraz Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UŁ. Wstęp na konferencję jest wolny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.


01.02.2016

17 lat Fundacji UŁ.

                1 lutego 1999 r. z inicjatywy prof. dr hab. Krystyny Piotrowskiej - Marczak oraz przy dużym wsparciu prof. dr hab. Wojciecha Katnera Fundacja została wpisana do Rejestru Fundacji, tym samym rozpoczęła swoją działalność.

               Założycielami fundacji byli ówczesny rektor UŁ prof. Stanisław Liszewski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Łódzkiego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Powszechnego Banku Gospodarczego SA, Banku Przemysłowego SA w Łodzi, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie oraz Banku Przemysłowo-Handlowego SA w Krakowie.

                Funkcję prezesa Zarządu Fundacji UŁ powierzono Wiesławowi Krystyańczukowi, który sprawuje ją do dziś wpierany obecnie przez dwóch wiceprezesów prof. Lucynę Domańską oraz prof. Wojciecha Grzegorczyka. Powołana została też Rada Fundacji UŁ, której pierwszym przewodniczącym został prof. Włodzimierz Nykiel, kolejną przewodniczącą była prof. Krystyna Piotrowska-Marczak. Od roku 2009 funkcję tę piastuje prof. Bogdan Gregor (prorektor UŁ ds. ekonomicznych).

                Fundacja przez te wszystkie lata podejmowała liczne inicjatywy dzięki którym może realizować swoje cele statutowe, czyli: wspieranie Uniwersytetu Łódzkiego we wszystkich poczynaniach zmierzających do odnowy jego bazy materialnej; udzielanie uczelni pomocy finansowej w realizacji jego zadań w zakresie nauki i kształcenia kadry naukowej; propagowanie i upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie oraz jego osiągnięciach naukowych i dydaktycznych; inspirowanie i aktywizowanie ruchu społecznego na rzecz pomocy dla UŁ i udziału w realizacji jego zadań.

                Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji ani dofinansowania do swojej działalności statutowej. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski w całości przeznacza na działania statutowe.

                Z naszymi działaniami można zapoznać się przeglądając naszą stronę internetową.

 


11.01.2016

IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii 2016.

                                       

                W dniach 12 – 13 maja 2016 roku odbędzie się  IV edycja Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii. Konferencja tak jak co roku odbywać się będzie na Wydziale Chemii UŁ przy ulicy Tamka 12  w Łodzi. Każdego roku gromadzi coraz większe rzesze młodych naukowców z wielu ośrodków naukowych w Polsce, takich jak Łódź, Wrocław, Warszawa, Toruń, Lublin, Śląsk, Kraków, Gdańsk oraz Poznań. W tegorocznej edycji możliwy będzie udział doktorantów z ośrodków zagranicznych.

                Podczas ubiegłorocznego, zakończonego sukcesem Sympozjum na Wydziale zgromadziło się ponad 150 doktorantów z dziedziny nauk przyrodniczych oraz medycznych, a także wspaniałych gości: prof. Ada Yonath (Weizmann Institute of Science) – laureatka Nagrody Nobla z chemii, prof. dr hab. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Mieczysław Mąkosz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Henryk Piekarski (Uniwersytet Łódzki).

                Zgodnie z założeniami, podczas Sympozjum w celu umożliwienia swobodnego przepływu myśli oraz zaprezentowania swoich osiągnięć oprócz referatów uczestników (około 30 osób), odbędą się także dwie sesje posterowe (około 150 posterów). Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość wysłuchania czterech wykładów tematycznych zaproszonych gości. W tym roku zaproszonymi do wygłoszenia wykładu są: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Politechnika Warszawska), prof. nadzw. dr hab. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Jacek Młynarski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (Polska Akademia Nauk w Łodzi).

                Jednym z założeń IV Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii jest promowanie komercjalizacji wyników badań, ale równie ważnym aspektem konferencji jest integracja młodych naukowców środowiska łódzkiego z doktorantami z całej Polski, rozwijających swoje pasje poprzez realizację projektów naukowych w dziedzinie chemii. Z pewnością spotkanie w ramach IV edycji będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród ambitnych i prężnie działających ludzi przygotowujących rozprawy doktorskie w dziedzinie chemii oraz nauk pokrewnych. Obecna edycja Sympozjum organizowana będzie pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Udział w IV edycji Sympozjum będzie bezpłatny, w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkim zainteresowanym doktorantom.

Serdecznie zapraszamy.