hdr
google plus link

 


 

13.12.2017                                   

 


08.12.2017

Wyniki

                        III edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017 została rozstrzygnięta.

Wszystkim laureatom gratulujemy.


28.11.2017

Dyktando mikołajkowe 2017.

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Koło Naukowe „wKoło Języka” działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UŁ zapraszają na czwartą edycję dyktanda mikołajkowego, w którym mogą wziąć udział nie tylko studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, lecz także mieszkańcy województwa zainteresowani poprawnością językową, miłośnicy łamigłówek ortograficznych i języka polskiego.

Dyktando odbędzie się 6 grudnia o godzinie 15:15 w auli A3 Wydziału Filologicznego UŁ (ul. Pomorska 171/173 w Łodzi)


27.11.2017

4 grudnia, godzina 18:00, Łódzki Dom Kultury

 

 


15.11.2017

 


10.11.2017

Czasopismo Italiamo.

          Ukazał się kolejny numer czasopisma Italiamo. Jak zwykle znajdziecie w nim wiele ciekawych artykułów po polsku i po włosku. zapraszamy do pobierania i życzymy miłej lektury.


30.10.2017

Szkolenia oprogramowania typu QGIS, ArcGIS, Pix4D.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenia fotogrametryczne?

         Możliwości wykorzystania dronów w dzisiejszych czasach są nieograniczone. Przyszłość z pewnością będzie należeć do bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych w każdej dziedzinie życia. Już w tej chwili, drony są wykorzystywane powszechnie w architekturze, planowaniu przestrzennym, kartografii, archeologii oraz w innych naukach zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Jedyne co ogranicza możliwości dronów, to ludzka wyobraźnia. Mając wiedzę i umiejętności do wykonywania misji lotniczych dronami, warto rozszerzać swoje umiejętności, dokształcać się i zacząć stopniowo oferować coraz bardziej zaawansowane, profesjonalne i bardziej wydajne usługi dronami. W tym celu, polecamy zapoznać się z ofertą szkoleń dodatkowych, które pozwolą Ci zdobyć takie umiejętności jak: tworzenie modeli 3D, chmury punktów, a wiedza zdobyta podczas szkolenia GIS pozwoli odpowiedzieć na różne nurtujące pytania związane z racjonalnym gospodarowaniem terenem. Szkolenie jest skierowane zarówno do operatorów dronów, jak i osób, które tylko i wyłącznie chcą poznać tylko dane oprogramowanie GIS, a nie mają doświadczenia z dronami.

                


23.10.2017

Szkolenia w zakresie poprawności językowej dla biznesu.

               W dzisiejszym świecie coraz częściej wracamy do pisanej formy komunikacji. Portale społecznościowe, blogi, witryny internetowe to popularne formy kreowania wizerunku firmy i kontaktu z klientem. Coraz częściej korzystamy także z indywidualnych rozmów, dzięki którym chcemy przekonać odbiorcę do naszych usług. Dla wszystkich tych form komunikacji najważniejszy jest… język. Niestety, kompetencje wielu z nas w zakresie sprawnego posługiwania się polszczyzną nie są najlepsze. Aby to zmienić, proponujemy szkolenie, którego celem jest poprawa jakości komunikacji językowej.

                  


12.10.2017

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" w roku akademickim 2016/2017.

 

Zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu należy dokonać w Dziekanacie danego Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.  

Pula nagród w III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską wynosi 13.332 złotych brutto.

Ustanowionych zostało 12 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych brutto.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia 6 grudnia 2017 roku.


09.10.2017

I Dzień Kół Naukowych.

               Już jutro wydarzenie na którym nie może Ciebie zabraknąć - I Dzień Kół Naukowych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Będzie można zapoznać się  z działaniami oraz osiągnięciami Kół oraz zapisać się. Między innymi spotkacie przedstawicieli SKN Geomonitoringu, które od pewnego czasu współpracuje z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególnie liczymy na obecność studentów I roku, ale wszyscy inni zainteresowani są mile widziani. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.


22.08.2017


22.07.2017

Konkurs Fotograficzny.      

               Wyniki kolejnych etapów oraz pozostałe informacje na temat IV edycji Konkursu Fotograficznego będzie można śledzić w zakładce Konkurs Foto.

           

03.07.2017

Konkurs Fotograficzny.

               Znamy już zwycięzcę czerwcowego głosowania. Z pośród nadesłanych zdjęć wygrała "Kacza rodzinka" autorstwa Kacpra Piasty. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć do zobaczenia tutaj.

 


30.06.2017

Konkurs Fotograficzny.

               To już ostatnie godziny pierwszego głosowania w IV edycji Konkursu. Spieszcie się, każdy głos się liczy.


19.06.2017

Konkurs Fotograficzny.

              Rozpoczynamy pierwsze głosowanie w IV edycji Konkursu.  W tym miesiącu wybieramy z pośród 9 nadesłanych zdjęć. Zapraszamy do głosowania.

         


08.06.2017

 


15.05.2017

IV Edycja Konkursu Fotograficznego.

               Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego objęła patronat i jednocześnie stała się współorganizatorem IV edycji Konkursu Fotograficznego.

Mamy nadzieję, że powiększenie grona organizatorów Konkursu (dotychczas byli to Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki) wpłynie z korzyścią na organizację obecnej edycji oraz kolejnych.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz przesyłania swoich zdjęć.

Życzymy udanej zabawy.

 

REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Dzika Fauna i Flora"

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki oraz Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – będąc jednocześnie Współorganizatorem Konkursu.
 2. Temat konkursu brzmi : „Dzika Fauna i Flora”
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych środowiskiem naturalnym. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. Konkurs trwa od 1 czerwca 2017 do 28 lutego 2018 r. i składa się z dwóch etapów : Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 3 fotografie w miesiącu (data wykonania fotografii nie jest istotnaliczy się data zgłoszenia fotografii). Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy fotografie w miesiącu (data wykonania jest nieistotna, liczy się data zgłoszenia fotografii)
  1. I etap pt. „ zdjęcie miesiąca” - rozstrzygany w każdym miesiącu również w okresie wakacyjnym,
  2. II etap pt. „zdjęcie i odkrycie roku”. - W II etapie specjalnie powołane jury ze wszystkich nadesłanych zdjęć wybierze 3 najlepsze zdjęcia w kategorii „zdjęcie roku”. Dodatkowo ze „zdjęć miesiąca” jury wybierze jedną fotografię nadając jej tytuł „odkrycia roku”
 5. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy fotografie (nie liczy się data wykonania zdjęcia tylko data jego zgłoszenia)
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście wykonał zgłoszone zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii.
 7. Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia kolaży fotograficznych.
 8. Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: nazwisko i imię autora, numer zdjęcia, np. Kowalski_Jan_2_tytul zdjęcia (np. motyl, sarna, grąd, las świerkowy, żuraw, sasanka itd.). Organizatorzy konkursu zastrzegają, że pliki opisane w inny sposób nie będą dopuszczone do konkursu.
 9. Wraz z fotografią należy obowiązkowo przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIA (do pobrania tutaj)
 10. Fotografie powinny być przekazane Organizatorowi konkursu, od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w formie plików JPG (bez kompresji) lub tif o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres: foto.meteo.wng@gmail.com
 11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, na których będą naniesione dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu.
 12. W I etapie głosować mogą wszyscy zainteresowani konkursem – głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej Geomonitoringu, na której będzie dostępna przez cały miesiąc galeria zdjęć przysłanych na konkurs na „zdjęcie miesiąca”. Adres strony: geomonitoring.geo.uni.lodz.pl
 13. Głosowanie na „zdjęcie miesiąca” rozpoczyna się od 17 dnia każdego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 17 dniu gdy jest on wolny od pracy) i trwa do końca miesiąca, ogłoszenie wyników następuje 3 dnia kolejnego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 3 gdy jest on wolny od pracy)..
 14. W II etapie konkursu oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Geomonitoringu, stronie Koła Naukowego Geomonitoringu (http://geomonitoring.geo.uni.lodz.pl) oraz na stronie Koła w serwisie społecznościom Facebook  (www.facebook.com/KoloNaukoweGeomonitoringu)oraz na stronie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego -http://fundacjaul.pl3go dnia miesiąca - dotyczy to etapu I  Konkursu. Rozstrzygnięcie etapu II nastąpi w marcu 2017 roku podczas obchodów Światowego Dnia Meteorologii.
 16. Przewiduje się następujące nagrody:Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu.
  1. - „zdjęcie miesiąca” – dyplom oraz ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej,
  2. - „zdjęcie roku” – dyplom, ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej oraz niespodzianka dla trzech nagrodzonych prac,
  3. - „Odkrycie roku” – dyplom, ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej, półroczna prenumerata czasopisma „National Geographic Polska” oraz niespodzianka.
 17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu

Uczestnik Konkursu Przyjmując warunki Regulaminu wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zmianami),
- udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji, uprawniającej do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, publikacji na stronach internetowych Organizatorów, na profilach społecznościowych Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


12.05.2017

 

               VI edycja Konkursu Naukowego Fundacji Uniwersytetu łódzkiego została rozstrzygnięta. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


04.05.2017

 


12.04.2017

WSPIERAMY GEOGRAFÓW !!!

 
 
         Luiza Wieczorek oraz Wiktor Piech - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geomonitoringu (SKNG) Wydziału Nauk Geograficznych UŁ od lipca 2016 roku działają na rzecz projektu realizowanego przez drużynę Raptors ze Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR z Politechniki Łódzkiej. Projekt opiera się na konstrukcji robota – łazika marsjańskiego – którego głównym zadaniem ma być poszukiwanie śladów życia na czerwonej planecie. Od początku mocno zaangażowali się w tę współpracę – zostając członkami drużyny Raptors. Doktoranci WNG UŁ mają istotny wkład koncepcyjny w konstrukcję i rozbudowę stacji do analizy próbek gleby i warunków atmosferycznych, a ich wsparcie w zakresie robotycznych badań środowiskowych miało istotny wkład w zwycięstwo drużyny Raptors PŁ i zdobycie złotego medalu w prestiżowych zawodach robotycznych European Rover Challenge (edycja III, 10-13.09.2016 Jasionka k/Rzeszowa) adresowanych dla studentów najlepszych uczelni technicznych z całego świata. Aktualnie drużyna Raptors zakwalifikowała się do ścisłych finałów konkursu University Rover Challenge, które odbędą się w dniach 1-3 czerwca 2017 w Stanach Zjednoczonych,  w marsjańskiej stacji NASA - Mars Desert Research Station. W ubiegłej edycji URC drużyna Raptors zajęła 5 miejsce. Należy podkreślić, że do tej pory w drużynie działali tylko specjaliści w zakresie robotyki, mechaniki, informatyki i elektrotechniki. W tej edycji dzięki wsparciu przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego Geomonitoringu i ich umiejętnościom z dziedzin geograficznych istnieje ogromna szansa na miejsce na podium.

          Reprezentanci SKNG przygotowują się intensywnie do przeprowadzenia doświadczeń i analiz w laboratorium terenowym Mars Desert Research Station (USA, stan Utah), z istotną dla wyniku zawodów, oceną prawdopodobieństwa istnienia życia. Wśród szczegółowych zadań geografów są analizy fizykochemiczne m. in. analiza ph gleby metodami kolorymetrycznymi, czy zawartości fosforu w glebie. Kolejnym aspektem będzie wykrywanie poszczególnych komponentów składu chemicznego i fizycznego gleby. Następnym zadaniem do realizacji będzie pozyskanie z mierników łazika marsjańskiego danych m. in. o wilgotności powietrza i gleby, czy zawartości metanu w atmosferze. W dalszym postępowaniu dokona się  ich wszechstronnej analizy (wykonanie map, szkiców i przekrojów). Geografowie mają także rozpoznać geomorfologię terenu  i wskazać najlepsze miejsce do dokonania odwiertu w celu poboru próbek skalnych. Istotne będzie rozpoznanie miejsc,  gdzie w przeszłości występował odpływ rzeczny (są to miejsca o najwyższym prawdopodobieństwie istnienia życia). Całościowe, wnikliwe opisy wszystkich konkurencji University Rover Challenge można znaleźć pod adresem: http://urc.marssociety.org/.

          W konkursie University Rover Challenge 2017 rywalizować będzie 36 zespołów z 7 krajów. Uczestnictwo doktorantów WNG UŁ w zawodach odbywających się w USA, w pustynnym stanie Utah, daje możliwość pozyskania cennych informacji środowiskowych z zakresu geologii, geomorfologii i meteorologii stanowiących bazę danych do publikacji naukowych i dalszego rozwoju młodej kadry naukowej.

          Wyjazd na zawody URC 2017 wiążę się z dużymi kosztami. Są to koszty przelotu, pobytu, uczestnictwa oraz koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów do wykonywania doświadczeń i analiz.

         Koło naukowe nie ma osobowości prawnej, dlatego Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego dołączyła do instytucji wspierającej wyjazd geografów na konkurs do Stanów Zjednoczonych.

 

Projekt wspierają:

     

 

Wpłaty z dopiskiem „Wyjazd na zawody URC 2017” można kierować:

Raiffeisen Bank Polska S.A. nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2287 8433.

 

Za każde wsparcie drużyny geografów serdecznie dziękujemy.

 

 


05.04.2017

Nowa publikacja prof. dr hab. Lucyny Domańskiej.

 


04.04.2017

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

                    Studenckie Koło Italianistów "ItaliAMO" serdecznie zaprasza na spotkanie "Włoskie firmy i przedsiębiorstwa w Polsce" w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. W programie spotkanie z absolwentami italianistyki, którzy wykorzystują kompetencje językowe w pracy w międzynarodowych firmach oraz konkursy z nagrodami. Szczególnie zachęcamy do udziału studentów i uczniów szkół średnich. Więcej informacji można odnaleźć na stronach: https://program.festiwal.lodz.pl/impreza/szczegoly?id=74 oraz https://www.facebook.com/events/261618904283637/

 


31.03.2017

 

Czasopismo popularnonaukowe ItaliAMO.

                    Rozpoczynamy współpracę z kolejnym Studenckim Kołem Naukowym. Tym razem jest to Koło z Wydziału Filologicznego działające w ramach Instytutu Romanistyki. Jednym  z elementów współpracy będzie promowanie czasopisma popularnonaukowego wydawanego przez Koło. Zapraszamy do pobierania i czytania.


20.03.2017

Konferencja

                    W dniach 20 - 21 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173, odbędzie się konferencja "Zróżnicowanie języka internetu". Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Neologów - Je Tchatche.

Program obejmuje 4 sesje:

- portale społecznościowe,

- socjolekty w internecie,

- komentarze w prasie,

- język internetu i komunikacji.

Więcej informacji: http://argot.uni.lodz.pl/

Kontakt: colloque.internet.lodz@gmail.com

 


15.03.2017

Wręczenie nagród w II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską.

                     W dniu dzisiejszym w Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską. Uroczystość zaszczycili rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego, dziekani i promotorzy nagrodzonych prac oraz liczni zaproszeni goście. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i upominki. Podczas uroczystości pan Radosław Łuczak prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej bardzo interesująco przedstawił w swoim wystąpieniu wartości wykształcenia w konfrontacji z rynkiem pracy.  Część oficjalną zakończył koncert skrzypcowy w wykonaniu łódzkiego filharmonika Macieja Łabeckiego.

 


27.02.2017

Wyniki

                        II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016 została rozstrzygnięta.

Wszystkim laureatom gratulujemy.


20.02.2017

18 lat Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

                18 lat temu, 1 lutego 1999 roku rozpoczęła działalność Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. W ciągu osiemnastu lat Fundacja podejmowała się różnych działań nawiązujących do celów zapisanych w statucie i dzisiaj może pochwalić się niemałym dorobkiem. Fundacja stała się trwałym elementem w środowisku i życiu akademickim uczelni.

               Realizując cele statutowe wspieramy, nie tylko finansowo, współpracujące z Fundacją jednostki uniwersyteckie, koła studenckie, młodych naukowców i absolwentów. Wnieśliśmy duży wkład w rozbudowę bazy materialnej, propagowanie i upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych. Pomagamy  przy organizacji konferencji, zjazdów i sympozjów. Rozwijamy wykorzystanie wiedzy naukowej w biznesie, gdzie ekspertyzy i badania naukowe znajdują praktyczne zastosowanie.

               W ciągu 18 lat swojej działalności Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wsparła Uniwersytet Łódzki i jego jednostki kwotą ponad 700 000 złotych.

               Nie zapominamy o studentach, doktorantach i młodych pracownikach naukowych. Od 2012 roku organizujemy Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, w którym uhonorowaliśmy 40 laureatów w czterech dziedzinach: nauki ścisłe, nauki przyrodniczo-geograficzne, nauki humanistyczne i nauki społeczne. Obecnie ogłosiliśmy VI edycję Konkursu.

               Dla studentów przygotowaliśmy Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską. Ten konkurs skierowany jest do studentów, którzy przygotowali i obronili pracę magisterską z oceną bardzo dobrą. Jest to nie tylko promowanie absolwentów, jesteśmy przekonani, że nagroda będzie dodatkowym bodźcem do działania i osiągania celów, ułatwi laureatom start w życiu zawodowym bądź naukowym.

               Obecnie zakończyliśmy II edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską. Nagrodzeni laureaci I edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską oprócz nagrody finansowej otrzymali także prezenty rzeczowe oraz dzięki sponsorom - możliwość odbycia stażu w firmach.

               Wierzymy, że w realizację naszych projektów na rzecz środowiska akademickiego, będą włączać się nadal już współpracujące jak i nowe firmy, instytucje oraz osoby indywidualne. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas inicjatywy odniosą oczekiwany sukces i w kolejnych latach będziemy nadal mogli wspierać i nagradzać zdolnych młodych ludzi, a także będą one przynosić korzyści również naszym partnerom biznesowym.

 


 

17.02.2017

 

W imieniu Organizatorów, Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w IV edycji konferencji naukowej „Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska” - MIKROBIOT 2017, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 września 2017 r.

Głównym celem Konferencji jest wymiana informacji naukowej w zakresie mikrobiologii, immunologii i biotechnologii, w tym badań czynników chorobotwórczości drobnoustrojów, reakcji organizmu człowieka na zakażenia, epidemiologii zakażeń, struktury i fizjologii mikroorganizmów środowiskowych, możliwości ich wykorzystania w procesach biotechnologicznych oraz w eliminacji skażeń środowiska, a także dotyczących interakcji drobnoustrojów z innymi organizmami w różnych mikroniszach środowiskowych.

Wzorem poprzednich edycji konferencji MIKROBIOT, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem środowisk naukowych z całej Polski i spotkały się z uznaniem gości z zagranicy, również podczas zbliżającej się IV edycji MIKROBIOT 2017 wykłady plenarne wygłoszą wybitni naukowcy, między innymi z Niemiec, Portugalii, Francji czy Włoch. Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski. W ramach konferencji MIKROBIOT 2017 odbędą się cztery sesje tematyczne:

 1. Mikrobiologia kliniczna i immunologia
 2. Biotechnologia mikrobiologiczna
 3. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa
 4. Genetyka i genomika drobnoustrojów

Komitet Organizacyjny Konferencji MIKROBIOT 2017

 


31.01.2017

 

 

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza VI edycję Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie:

 • nauk humanistycznych
 • nauk przyrodniczych i geograficznych
 • nauk społecznych
 • nauk ścisłych
 • pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w dniu zamknięcia naboru do danej edycji konkursu nie ukończyli 35 roku życia,
 • uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Pula nagród w VI edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ wynosi 12.000 złotych brutto.

Oznacza to możliwość przyznania ośmiu nagród po 1.500 zł brutto.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12 maja 2017 roku.


26.01.2017

     PRZYPOMNIENIE

                     31 stycznia 2017 roku upływa termin składania do Dziekanatów poszczególnych Wydziałów prac magisterskich wraz z dokumentacją do II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską.