hdr

              Współpraca z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska trwa od początku istnienia Fundacji. Początkowo były to drobne ekspertyzy zlecane przez firmy zewnętrzne. Obecnie współpraca rozwinęła się na znacznie większą skalę. Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej prowadzi liczne badania dla firm z branży kosmetycznej i farmaceutycznej, a także dla przemysłu włókienniczego i chemicznego. Od 2011 roku rozpoczęła się realizacja badań nad lekami w fazie przed klinicznej przez Zwierzętarnię. Z kolei w 2013 roku Katedra Immunologii rozpoczęła przeprowadzanie na zlecenie łódzkich szpitali testów Quanti®FERON-TB In Gold, mających na celu określenie u pacjenta występowanie gruźlicy utajonej.

               Współpraca daje duże korzyści dla wszystkich stron. Środki pozyskane z prac zleconych przez firmy z wyżej wymienionych branż umożliwiły nam dokonanie zakupów sprzętu. Zakupy te mają na celu odnowienie bazy, podwyższenie standardu pracy, a także poszerzenia możliwości badawczych Wydziału Biologii. Poza tym firmy zlecające mają pewność profesjonalności przeprowadzanych badań i ekspertyz przez pracowników Wydziału.

               Zapraszamy na podstrony Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Katedry Cytobiochemii oraz Zwierzętarni w celu zapoznania się z bardzo szczegółową ofertą, a także do współpracy.