hdr
google plus link

Katedra Cytobiochemii Uniwersytetu Łódzkiego oferuje badania podstawowe i wczesne przedkliniczne dla firm i laboratoriów przemysłu biomedycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego w zakresie:

  • Określania wpływu testowanych substancji na metabolizm komórek wyrażający się zmianami ekspresji genów i białek; przeprowadzamy analizy technikami PCR, RT-PCR, PCR w czasie rzeczywistym (qPCR),  MSP-PCR,  Western blot, ELISA.
  • Badania wpływu substancji chemicznych/potencjalnych leków na proces apoptozy komórek układu białokrwinkowego; przeprowadzamy testy in-vitro pozwalające na ocenę żywotności komórek i indukcji apoptozy za pomocą cytometrii przepływowej oraz poprzez badanie aktywacji enzymów uczestniczących w fizjologicznej śmierci komórek.
  • Szkolenia i udostępniania stosowanych w Katedrze metod badawczych, w  tym Real-Time PCR, sekwencjonowanie DNA, Western blot.

Informacje o Katedrze Cytobiochemii UŁ na: www.cytobiochemia.uni.lodz.pl.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem: (42) 665-51-96.