hdr
google plus link

               Od początku swego istnienia Fundacja UŁ działała w wielu płaszczyznach. Pierwsze działania podejmowaliśmy wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki nim dominującą działalnością Fundacji do dziś są badania i ekspertyzy wykonywane na zlecenie firm i instytucji. Oprócz tego realizowane były liczne projekty ministerialne, unijne i inne. Współorganizujemy z jednostkami Uniwersytetu Łódzkiego międzynarodowe oraz krajowe konferencje, zjazdy i sympozja.

W ostatnich latach swoje działania skierowaliśmy w stronę najliczniejszej i najważniejszej grupy na uczelni do studentów. Sądzimy, że nasza decyzja przyniesie nowe możliwości działania i rozwoju. Oprócz tego nagradzamy ich za dorobek i osiągnięcia naukowe w Konkursach Naukowych.

Jednak najważniejsze nasze działania oprócz statutowych nastawione są na łączenie nauki i biznesu, co ma przynieść korzyści dla obu stron.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami jakie Fundacja podejmuje.

Wszelkie pytania można kierować pod adres: fundacjaul@gmail.com, przez formularz kontaktowy oraz tel/fax: 42-66-55-196