hdr
google plus link

 

Laureaci VII edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2016 - 2017

 

Nauki Humanistyczne

-

 

Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

-

 

Nauki Społeczne

-

 

Nauki Ścisłe

-

 


 

 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie:

Prof. dr. hab. Piotrowi Stalmaszczykowi  – ekspertowi w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. dr. hab. Bogdanowi Gregorowi  – ekspertowi w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. dr hab. Sławomirze Skrzypek  – ekspertowi w dziedzinie Nauk Ścisłych,

Prof. nadzw. dr. hab. Marcinowi Wójcikowi – ekspertowi w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do VII edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

 


 

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza VII edycję Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

            

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia naukowe  po jednej w każdym z czterech obszarów wiedzy:

  • nauk humanistycznych
  • nauk przyrodniczych i geograficznych
  • nauk społecznych
  • nauk ścisłych
  • pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w dniu zamknięcia naboru do danej edycji konkursu nie ukończyli 35 roku życia,
  • uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Pula nagród w VII edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ wynosi 4.000 złotych netto.

Oznacza to możliwość przyznania czterech nagród po 1.000 zł netto.