hdr
google plus link

 

Laureaci VI edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2015 - 2016

 

Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ

- mgr Dagmara Błońska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Karolina Rudnicka - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Nauki Społeczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ 

- mgr Bartłomiej Krzeczewski - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ 

- dr Karol Żakowski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Nauki Ścisłe

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Piotr Banasiński - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Maciej Rogala - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Nauki Humanistyczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Sebastian Latocha  - Wydział Filozoficzno - Historyczny  UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

-  dr Anna Wendorff  - Wydział Filologiczny UŁ  

 


 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie:

Prof. nadzw. dr hab. Anecie Pawłowskiej  – ekspertowi w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. zw. dr hab. Alicji Stępień - Kuczyńskiej – ekspertowi w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. nadzw. dr hab. Dorocie Sobczyńskiej  – ekspertowi w dziedzinie Nauk Ścisłych,

Prof. nadzw. dr hab. Katarzynie Dzitko – ekspertowi w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do VI edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

 


 

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza VI edycję Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

 

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie:

  • nauk humanistycznych
  • nauk przyrodniczych i geograficznych
  • nauk społecznych
  • nauk ścisłych
  • pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w dniu zamknięcia naboru do danej edycji konkursu nie ukończyli 35 roku życia,
  • uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Pula nagród w VI edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ wynosi 12.000 złotych brutto.

Oznacza to możliwość przyznania ośmiu nagród po 1.500 zł brutto.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12 maja 2017 roku.