hdr
google plus link

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza VII edycję Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

              Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia naukowe  po jednej w każdym z czterech obszarów wiedzy:

  • nauk humanistycznych
  • nauk przyrodniczych i geograficznych
  • nauk społecznych
  • nauk ścisłych
  • pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w dniu zamknięcia naboru do danej edycji konkursu nie ukończyli 35 roku życia,
  • uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Pula nagród w VII edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ wynosi 4.000 złotych netto.

Oznacza to możliwość przyznania czterech nagród po 1.000 zł netto.