hdr

 

Lista laureatów

 

mgr Paulina Wigner - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Tytuł pracy: „Ocena genotoksycznego działania różnych nanocząstek na ludzkie komórki śródbłonka w warunkach in vitro."

Promotor – dr Marzena Szwed

 

mgr Natalia Festinger - Wydział Chemii UŁ

Tytuł pracy: „Woltamperometryczne badania tenofowiru."

Promotor – dr Sylwia Smarzewska

 

mgr Marta Kubiak - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

Tytuł pracy: „Procesy suburbanizacyjne a jakość życia mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego."

Promotor – dr hab. Ewa Kusideł

 

mgr Katarzyna Kowalik - Wydział Filologiczny UŁ

Tytuł pracy: „L`evasione dalla crisi del positivismo nei romanzi decadenti italiani (Malombra di Antonio Fogazzaro, Il fuoco di Gabriele D`Annunzio e La coscineza di Zeno di Italo Svevo)."

Promotor – prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

 

mgr Adam Drozdowski - Wydział Filozoficzno - Historyczny UŁ

Tytuł pracy: „Moda kobieca w latach 1929-1939."

Promotor – dr Irmina Gadowska

 

mgr Michał Wiedeński - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Tytuł pracy: „System klient - serwer do sterowania eksperymentem, zbudowany w oparciu o Raspberry Pi 2B."

Promotor – dr Sławomir Pawłowski

 

mgr Konrad Kosmatka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Tytuł pracy: „Implementacja kontrolera i aplikacji do zdalnego sterowania tunerem radiowym."

Promotor – dr Dariusz Wardowski

 

mgr Anna Majewska - Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Tytuł pracy: „Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego."

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rykała

 

mgr Sylwia Lasoń - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Tytuł pracy: „Rozpoznanie konsekwencji ludzkiego uwikłania w czas i przemijanie w wypowiedziach dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie książki obrazkowej - Na wysokiej górze. I. Chmielewskiej)."

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Monika Wiśniewska - Kin

 

mgr Artur Tim - Wydział Prawa i Administracji UŁ

Tytuł pracy: „Impact of the digital economy on the place of residence and the concept of permanent establishment in the international tax law from the Polish perspective"

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański

 

mgr Norbert Krupiński - Wydział Zarządzania UŁ

Tytuł pracy: „Sprawozdawczość banków islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych."

Promotor – dr Jacek Gad

 

Nie zgłoszono kandydata do nagrody - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

 


 

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza II edycję Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" w roku akademickim 2015/2016.

 

Zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu należy dokonać w Dziekanacie danego Wydziału do dnia 31 stycznia 2017 roku.  

Pula nagród w II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ wynosi 13.332 złotych brutto.

Ustanowionych zostało 12 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych brutto.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia 20 lutego 2017 roku.