hdr
google plus link

 

 

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" w roku akademickim 2016/2017.

 

Zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu należy dokonać w Dziekanacie danego Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.  

Pula nagród w III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską wynosi 13.332 złotych brutto.

Ustanowionych zostało 12 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych brutto.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia 6 grudnia 2017 roku.