hdr
google plus link

 

mgr Marlena Zygała  - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Tytuł pracy: „Zastosowanie melforminy i promieniowania w leczeniu raka piersi - badania pilotażowe na modelu komórkowym."

Promotor – dr hab. Magdalena Łabieniec - Watała, prof. nadzw. UŁ

 

mgr Marcin Podrażka - Wydział Chemii UŁ

Tytuł pracy: „Chromatograficzne oznaczenie aflatoksyn w ekstraktach z owoców i warzyw."

Promotor – dr Dominik Szczukocki

 

mgr Piotr Jarecki - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

Tytuł pracy: „Behawioralne aspekty wyceny nieruchomości."

Promotor – prof. dr hab. Ewa Kucharska - Stasiak

 

mgr Aleksandra Goszczyńska - Wydział Filologiczny UŁ

Tytuł pracy: „Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójcy Świętej, która w Alkoranie stoi napisana" Bartłomieja Georgiewicza. Edycja krytyczna ze wstępem.

Promotor – dr. hab. Michał Kuran

 

mgr Artur Jasiński - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

 

Tytuł pracy: „Równanie Blacka - Scholesa."

Promotor – prof. dr hab. Piotr Kosiński

 

mgr Piotr Frątczak - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Tytuł pracy: „Programowanie obsługi strumieniowania multimediów w sieci."

Promotor – dr Monika Bartkiewicz

 

mgr Marta Wojtczak - Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Tytuł pracy: „Parki jako element zagospodarowania Turku i Konina - studium porównawcze."

Promotor – dr Marta Borowska - Stefańska

 

mgr Michał Stokwisz - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Tytuł pracy: „Wdzięczność w relacji intymnej a poczucie bliskości i satysfakcji ze związku."

Promotor – dr Maria Finogenow

 

mgr Adam Kucharski - Wydział Prawa i Administracji UŁ

Tytuł pracy: „Konsekwencje dematerializacji papierów wartościowych."

Promotor – dr Zbigniew Świderski

 

mgr Katarzyna Stróż - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Tytuł pracy: „Polityka kosmiczna Stanów Zjednoczonych za kadencji George'a W. Busha."

Promotor – dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

 

Nie zgłoszono kandydata do nagrody - Wydział Filozoficzno - Historyczny UŁ

Nie zgłoszono kandydata do nagrody - Wydział Zarządzania UŁ

 


Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję Konkursu "Najlepsza Praca Magisterska" w roku akademickim 2016/2017.

 

Zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu należy dokonać w Dziekanacie danego Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.  

Pula nagród w III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską wynosi 13.332 złotych brutto.

Ustanowionych zostało 12 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych brutto.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia 6 grudnia 2017 roku.