hdr
google plus link

W latach 2012 – 2017 Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła sześć edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ. W pięciu edycjach za szczególne osiągnięcia naukowe przyznano 48 nagród na łączną pulę 132.000 złotych brutto.

 


 

Laureaci VI edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2015 - 2016

 

Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ

- mgr Dagmara Błońska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Karolina Rudnicka - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Nauki Społeczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ 

- mgr Bartłomiej Krzeczewski - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ 

- dr Karol Żakowski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Nauki Ścisłe

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Piotr Banasiński - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Maciej Rogala - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Nauki Humanistyczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Sebastian Latocha  - Wydział Filozoficzno - Historyczny  UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

-  dr Anna Wendorff  - Wydział Filologiczny UŁ  

 


 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie:

Prof. nadzw. dr hab. Anecie Pawłowskiej  – ekspertowi w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. zw. dr hab. Alicji Stępień - Kuczyńskiej – ekspertowi w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. nadzw. dr hab. Dorocie Sobczyńskiej  – ekspertowi w dziedzinie Nauk Ścisłych,

Prof. nadzw. dr hab. Katarzynie Dzitko – ekspertowi w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do VI edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

 


 

Laureaci V edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2014 - 2015

 

Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ

- mgr  Adrian Soboń- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Marzena Szwed - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Nauki Społeczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ 

- mgr Jędrzej Kotarski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ 

- dr Mariusz Górajski - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Nauki Ścisłe

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Szymon Jarzyński  - Wydział Chemii UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Dariusz Guziejewski - Wydział Chemii UŁ

Nauki Humanistyczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Zofia Rzeźnicka  - Wydział Filozoficzno - Historyczny  UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

-  dr  Anita Jarzyna - Wydział Filologiczny UŁ  

 


 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie Państwu:

Prof. dr hab. Janinie Ogińskiej - Bulik  – ekspert w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. zw. dr hab. Ewie Kuchrskiej - Stasiak – ekspert w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. dr hab.  Bartłomiejowi Pałeczowi – ekspert w dziedzinie Nauk Ścisłych,

Prof. dr hab. Piotrowi Kittel – ekspert w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do V edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.

 


 

Laureaci IV edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2013 - 2014

 

Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ

- mgr  Katarzyna Zawadzka- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Michał Bijak - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Nauki Społeczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ 

- mgr Artur Modliński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ 

- dr Grażyna Wieteska - Wydział Zarządzania UŁ

Nauki Ścisłe

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Mariola Brycht - Wydział Chemii UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Julian Sitarek - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Nauki Humanistyczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Przemysław Szews  - Wydział Filologiczny UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

-  dr  Bartosz Kaczorowski - Wydział Filozoficzno - Historyczny UŁ 

 


 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie Państwu:

Prof. dr hab. Małgorzacie Leyko  – ekspert w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. dr hab. Jerzemu Różańskiemu – ekspert w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. dr hab. Annie Urbaniak-Kucharczyk – ekspert w dziedzinie Nauk Ścisłych,

Prof. dr hab. Katarzynie Woźniak – ekspert w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do IV edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.


 

Laureaci III edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2012 - 2013

 

Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ

- mgr  Jacek Grębowski - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Karolina Bącela-Spychalska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Nauki Społeczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ 

- mgr Tomasz Lachowski - Wydział Prawa i Administracji UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ 

- dr Maciej Turała - Wydział Zarządzania UŁ

Nauki Ścisłe

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Aneta Wróblewska - Wydział Chemii UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Marcin Jasiński - Wydział Chemii UŁ

Nauki Humanistyczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Katarzyna Burska  - Wydział Filologiczny UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

-  dr  Karolina Sidowska - Wydział Filologiczny UŁ 


 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie Państwu:

 

Prof. dr hab. Ryszardowi Dębskiemu – ekspert w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. dr hab. Jackowi Kaczmarkowi – ekspert w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

Prof. dr hab. Annie Marciniak-Kajzer – ekspert w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. dr hab. Annie Urbaniak-Kucharczyk – ekspert w dziedzinie Nauk Ścisłych

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do III edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.


 

Laureaci II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2011 - 2012

 
Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ

- mgr  Karol Ciepluch – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr hab. Marcin Wójcik - Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Nauki Społeczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ 

- mgr Aneta Tyc - Wydział Prawa i Administracji UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

- dr Iwa Kuchciak - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Nauki Ścisłe

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Justyna Dominikowska - Wydział Chemii UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Krzysztof Andrzejewski - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Nauki Humanistyczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Aneta Strzelecka  - Wydział Filologiczny UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

- dr  Bartosz Żukowski - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie Państwu:

Prof. dr hab. Jackowi Piekarskiemu – ekspert w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. dr hab. Barbarze Różalskiej – ekspert w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

Prof. dr hab. Alicji Stępień-Kuczyńskiej – ekspert w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. dr hab. Annie Urbaniak-Kucharczyk – ekspert w dziedzinie Nauk Ścisłych

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.


 

Laureaci I edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia w latach 2010 - 2011

 
Nauki Przyrodnicze i Geograficzne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ

- mgr  Piotr Minias – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ -

- dr Szymon Marcińczak - Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Nauki Społeczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Beata Gotwald - Wydział Zarządzania UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

- dr Agnieszka Kurczewska - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Nauki Ścisłe

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Jadwiga Sławińska - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ

- dr Michał Rachwalski - Wydział Chemii UŁ

Nauki Humanistyczne

w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ  

- mgr Mikołaj Deckert  - Wydział Filologiczny UŁ

w grupie młodych pracowników nauki UŁ  

- dr Marcin Gołaszewski - Wydział Filologiczny UŁ

 

Rada oraz Zarząd Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego składa podziękowanie Państwu:

Prof. dr hab. Janinie Godłów-Legieć – ekspert w dziedzinie Nauk Społecznych,

Prof. dr hab. Bogusławowi Kryczce – ekspert w dziedzinie Ścisłych,

Prof. dr hab. Jarosławowi Płuciennikowi – ekspert w dziedzinie Nauk Humanistycznych,

Prof. dr hab. Bogdanowi Włodarczykowi – ekspert w dziedzinie Nauk Przyrodniczych i Geograficznych,

za zaangażowanie i trud włożony w ocenę dorobku naukowego kandydatów aplikujących do I edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ.