hdr
google plus link

 

Edycja II

Lista laureatów

 

mgr Paulina Wigner - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Tytuł pracy: „Ocena genotoksycznego działania różnych nanocząstek na ludzkie komórki śródbłonka w warunkach in vitro."

Promotor – dr Marzena Szwed

 

mgr Natalia Festinger - Wydział Chemii UŁ

Tytuł pracy: „Woltamperometryczne badania tenofowiru."

Promotor – dr Sylwia Smarzewska

 

mgr Marta Kubiak - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

Tytuł pracy: „Procesy suburbanizacyjne a jakość życia mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego."

Promotor – dr hab. Ewa Kusideł

 

mgr Katarzyna Kowalik - Wydział Filologiczny UŁ

Tytuł pracy: „L`evasione dalla crisi del positivismo nei romanzi decadenti italiani (Malombra di Antonio Fogazzaro, Il fuoco di Gabriele D`Annunzio e La coscineza di Zeno di Italo Svevo)."

Promotor – prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

 

mgr Adam Drozdowski - Wydział Filozoficzno - Historyczny UŁ

Tytuł pracy: „Moda kobieca w latach 1929-1939."

Promotor – dr Irmina Gadowska

 

mgr Michał Wiedeński - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Tytuł pracy: „System klient - serwer do sterowania eksperymentem, zbudowany w oparciu o Raspberry Pi 2B."

Promotor – dr Sławomir Pawłowski

 

mgr Konrad Kosmatka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Tytuł pracy: „Implementacja kontrolera i aplikacji do zdalnego sterowania tunerem radiowym."

Promotor – dr Dariusz Wardowski

 

mgr Anna Majewska - Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Tytuł pracy: „Żydowskie dziedzictwo religijne w przestrzeni województwa śląskiego."

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Rykała

 

mgr Sylwia Lasoń - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Tytuł pracy: „Rozpoznanie konsekwencji ludzkiego uwikłania w czas i przemijanie w wypowiedziach dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie książki obrazkowej - Na wysokiej górze. I. Chmielewskiej)."

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Monika Wiśniewska - Kin

 

mgr Artur Tim - Wydział Prawa i Administracji UŁ

Tytuł pracy: „Impact of the digital economy on the place of residence and the concept of permanent establishment in the international tax law from the Polish perspective"

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański

 

mgr Norbert Krupiński - Wydział Zarządzania UŁ

Tytuł pracy: „Sprawozdawczość banków islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych."

Promotor – dr Jacek Gad

 

Nie zgłoszono kandydata do nagrody - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

 


Pula nagród w II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską Fundacji UŁ wynosi 13.332 złotych brutto.

Ustanowionych zostało 12 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych brutto.

 


 

Edycja I

Lista laureatów

 

mgr Paulina Kołatek – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Tytuł pracy: „Czynniki determinujące przestrzenny rozkład planktonu w Zbiorniku Sulejowskim – zależność między hydrologią i elementami biotycznymi w aspekcie jakości wody.”

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz

 

mgr Monika Materkowska – Wydział Chemii UŁ

Tytuł pracy: „Chromatograficzne badania albuminy osocza człowieka.”

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Rafał Głowacki

 

mgr Dorota Błaszczyk – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Tytuł pracy: „Kształtowanie się wynagrodzeń w gospodarce Polski. Zastosowanie modeli panelowych.”

Promotor – prof. dr hab. Barbara Dańska-Borsiak

 

mgr Anna Ż. M. Wiśniewska-Grabarczyk – Wydział Filologiczny UŁ

Tytyuł pracy: „Czytelnik” ocenzurowany. Literatura w paratekstach recenzji cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW z 1950 roku).”

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Marzena Woźniak-Łubieniec

 

mgr Alina Barczyk – Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Tytuł pracy: „Kaplica Świętej Anny w kościele pobenedyktyńskim koło Przyborowa. Program artystyczny i ideowy.”

Promotor – prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz

 

mgr Martyna Witkowska – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Tytuł pracy: „Ocena narażenia organów krytycznych podczas radioterapii obszaru miednicy u kobiet z nowotworem narządów rodnych.”

Promotor – dr Michał Biegała

 

mgr Michał Brzozowski – Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Tytuł pracy: „Zastosowanie teorii błądzeń losowych w wycenie opcji europejskich.”

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Maria Anna Chojnowska-Michalik

 

mgr Luiza Wieczorek – Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Tytuł pracy: „Uwarunkowania synoptyczne występowania tornad w Europie i w Polsce w latach 1998-2013.”

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Podstawczyńska

 

mgr Angelika Sikorska – Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Tytuł pracy: „Techniki neutralizacji działalności przestępczej stosowanej przez dilerów niedozwolonych substancji psychoaktywnych.”

Promotor – dr Renata Szczepanik

 

mgr Mateusz Osiecki – Wydział Prawa i Administracji UŁ

Tytuł pracy: „Aircraft hijacking as delictum iuris gentium.”

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski

 

mgr Marzena Teperek – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Tytuł pracy: „The Analysis of Factors contributing to Employer Attactiveness in the banking sector. The exploratory study of the perceptions of Polish Y - generation representatives.”

Promotor – dr Paweł Kowalski

 

mgr Wioleta Miodek – Wydział Zarządzania UŁ

Tytuł pracy: „Bariery związane z zastosowaniem rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce.”

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk – Pel

 


Pula nagród w I edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską Fundacji UŁ wynosi 14.443 złotych brutto.

Ustanowionych zostało 13 nagród pieniężnych w wysokości 1.111 złotych brutto.