hdr
google plus link

Katedra Fizyki Ciała Stałego umożliwia wykonywanie badań materiałowych metodą mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego Vega 5135 Tescan i mikroanalizatora rtg Link 300 ISIS Oxford Instruments.

Wykonuje badania morfologii powierzchni oraz jakościową i ilościową analizę składu chemicznego:

  1. materiałów metalicznych (narzędzia, elementy konstrukcji, biżuteria),

  2. minerałów, ceramiki, szkieł oraz materiałów budowlanych,

  3. materiałów biologicznych (tkanka kostna, zębina, leki i artykuły żywnościowe),

  4. polimerów domieszkowanych, bioprotez,

  5. materiałów proszkowych, włókien i tkanin.

Badamy zmiany na powierzchni wszystkich powyższych materiałów wywołanych różnymi procesami fizykochemicznymi takimi jak: utlenianie, korozja, osadzanie, tarcie, dyfuzja, trawienie itp.

Wykonujemy także mapy chemiczne rozkładu pierwiastków na badanej powierzchni oraz pomiary ich koncentracji wzdłuż zadanych programowo linii rejestracji. Pomiary te są istotne w przypadku badania materiałów niejednorodnych takich jak spieki, kompozyty, przekroje wielowarstwowe czy osadzające się w procesach trybologicznych zanieczyszczenia.

Więcej informacji na: www.wfis.uni.lodz.pl/kfcs/Mat_Lab/pracpol.htm

Wszelkie pytania dotyczące współpracy oraz zamówień prosimy kierować na adresy mailowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem (42) 665-51-96.