hdr
google plus link

 

               Działalność KNE UŁ skupia się wokół takich dziedzin jak typografia, design, edytorstwo naukowe czy technologie wydawnicze. Koło organizuje konferencje, wycieczki, gry miejskie, wykłady i warsztaty, a także spotkania z przedstawicielami świata designu, projektantami i grafikami. Członkowie KNE UŁ to osoby o wysokiej świadomości edytorskiej i typograficznej, które nie boją się wyzwań, jakie stawiają przed nimi ciągle rozwijający się rynek wydawniczy oraz nowe media.

Do najbardziej znanych działań KNE UŁ należą

Typospacery, będące grami miejskimi organizowanymi w przestrzeni miasta, na łonie natury, w muzeach itp., mające na celu promowanie edytorstwa, typografii, Filologii polskiej UŁ oraz miasta Łodzi,

Seria monografii skupionych wokół zagadnień takich jak podróż, doświadczenie,  pamięć,

Seria konferencji zogniskowanych wokół szeroko rozumianego tekstu: Tekst-Tworzywo-Twórca; Tekst-Pretekst-Paratekst; Tekst­- słowo­ obraz,

Biuletyn ,,We Love Typo”, na łamach którego publikujemy teksty traktujące o edytorstwie naukowym i historii literatury.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi pasjonatami edytorstwa: uczniami szkół, studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi, osobami niezwiązanymi ze środowiskiem naukowym.

 

Zarząd Koła:

Przewodnicząca - Ewa Mikuła

Wiceprzewodnicząca - Jowita Podwysocka-Modrzejewska

Wiceprzewodniczący ds. kontaktu z mediami - Tomasz Baudysz

Sekretarz - Beata Prokopczyk

 

Opiekun Koła:

dr Monika Urbańska