hdr
google plus link

 

Spotkanie z gen. broni Waldemarem Skrzypczakiem

                W dniu 6 maja 2015 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie z generałem broni Waldemarem Skrzypczakiem organizowane przez Koło Naukowe Expressis Verbis oraz Katedrę Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Tematem spotkania były zagrożenia i wyzwania stojące przed Siłami Zbrojnymi RP, sytuacja międzynarodowa oraz obecne bezpieczeństwo Polski. Spotkanie otworzył Pan prof. dr hab. Tomasz Domański - Dziekan WSMiP. Przywitał on naszego gościa oraz przedstawił zgromadzonym jego biografię. Następnie Pan Waldemar Skrzypczak wygłosił prelekcję, podczas której poruszył różnorodną tematykę min. miejsca Polski w NATO, celowości istnienia Grupy Wyszehradzkiej czy też zagrożeń ze strony "złego Islamu". Po prelekcji, której wszyscy zgromadzeni wysłuchali z wielką uwagą, nadszedł czas na pytania, które standardowo już były liczne i padały ze strony wykładowców jak i studentów. Na koniec nastąpiły podziękowania dla Pana generała za przybycie i wystąpienie oraz wręczenie kwiatów.

 

   

 


 

Wyjazd naukowo-dydaktyczno-integracyjny - Warmia i Mazury.

               W dniach 15-19.04.2015 roku odbył się wyjazd naukowo-dydaktyczno-integracyjny studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizowany przez Koło Naukowe Expressis Verbis. W wyjeździe udział wzięła 23 osobowa grupa studentów, w tym studentki zagraniczne oraz dwójka opiekunów. Wyjazd miał na celu zapoznanie się studentów z kulturą Warmii i Mazur reprezentującą obszar "pogranicza" oraz poznanie wyzwań z zakresu jego bezpieczeństwa i obronności.

               Wyjazd rozpoczął się w dniu 15.04. Po zakwaterowaniu uczestników w ośrodku "Evelyn" w Bogaczewie odbyło się spotkanie z zastępcą burmistrza Giżycka Panem Romanem Łożyńskim. Podczas spotkania poruszone zostały tematy polityczne oraz ekonomiczne min. problematyka zarządzania terenem utrzymującym się głównie z turystyki. Po spotkaniu grupa udała się na zwiedzanie miasta. Na wieczór odbyło się integracyjne ognisko. W dniu następnym grupa wybrała się do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, gdzie miała możliwość zapoznania się z patchworkową kulturą Warmii i Mazur. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do Kętrzyna, gdzie zwiedzili miasto oraz muzeum w Pałacu Kętrzyńskim. Po tej atrakcji nastąpił przejazd do Wilczego Szańca, gdzie odbyło się jego zwiedzanie oraz wysłuchanie historii miejsca oraz II Wojny Światowej.

W dniu 16.04 grupa udała się z wizytą do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, gdzie wysłuchała prelekcji o wyzwaniach z zakresu bezpieczeństwa i obronności w rzeczywistości "pogranicza" po szczycie w Newport oraz zapoznała się z realiami służby w wojsku. W godzinach popołudniowych nastąpiło zwiedzanie Muzeum Twierdzy Boyen w Giżycku oraz zapoznanie się z jej historią. W ostatnim dniu wyjazdu studenci zwiedzili miasto Mikołajki oraz wzięli udział w pożegnalnym spotkaniu. W dniu 19.04 nastąpił wyjazd powrotny. Cały wyjazd był bardzo udany i umożliwił studentom poszerzenie swojej wiedzy na tematy związane z tematyką studiów.

 

GALERIA

 

 

 

 

 

 


 

Spotkanie z amerykańskim dyplomatą Wiliamem Barkerem.

               24 marca 2015 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych odbyło się spotkanie z amerykańskim dyplomatą Panem Wiliamem Barkerem, zorganizowane przy współpracy Koła Naukowego Expressis Verbis, American Corner oraz Koła Naukowego Amerykanistyki i Mediów. Tematem spotkania była polityka Stanów Zjednoczonych wobec obecnego konfliktu na Ukrainie. Spotkanie rozpoczął dr Wiesław Oleksy, który przywitał naszego gościa. Następnie Wiliam Barker wygłosił krótką mowę na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz relacjach polsko-amerykańskich w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie. Po tej części nastąpił czas na pytania od zgromadzonych studentów i wykładowców, co cieszyło się dużym zainteresowaniem i trwało prawie 2 godziny. Po zakończeniu spotkania nastąpiły podziękowania dla Pana Wiliama Barkera za przybycie oraz wygłoszoną prelekcję.

 


 

Spotkanie z doktorem Liamem Foxem.

               Dnia 18 lutego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie z doktorem Liamem Foxem zorganizowane przez studenckie koło Expressis Verbis oraz Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych w tym w szczególności prze Pana doktora Roberta Czuldę. Pan doktor Liam Fox jest brytyjskim deputowanym do  Izby Gmin oraz kandydatem na stanowisko Sekretarza Generalnego NATO. Ponadto pełnił stanowisko  ministra obrony Wielkiej Brytanii w latach 2010 – 2011 oraz to samo stanowisko w gabinecie cieni Davida Camerona w latach 2005 – 2010. Dr Liam Fox podczas swojej wizyty wygłosił otwarty wykład oraz odpowiedział na wiele pytań publiczności podczas godzinnej debaty. Spotkanie z gościem otworzył i poprowadził Dziekan Studiów Międzynarodowych i Politologicznych prof. dr hab. Tomasz Domański. Na spotkanie przybyła jak zawsze już, liczna grupa studentów i wykładowców, a także grupa licealistów z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi.  Nie zabrakło także osób związanych ze społecznością łodzian w tym pani Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom.  Po przywitaniu dr. Liama Foxa został rozpoczęty wykład, który traktował o wielu istotnych kwestiach takich jak bezpieczeństwo Europy w kontekście wojny na Ukrainie, przyszłości relacji transatlantyckich,  zagrożeniach ze strony ISIS czy też Arabskiej Wiośnie Ludów. Po krótkim wykładzie przyszedł czas na pytania od publiczności. Ta część spotkania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych, padło wiele interesujących pytań i co warte wspomnienia tylko trzy z nich nie były powiązane z sytuacją na Ukrainie i planami Rosji w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.  Po skończonej dyskusji nastąpiły podziękowania dr  Liamowi Foxowi za przybycie i wygłoszenie wykładu oraz wręczenie kwiatów.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi spotkania na stronach łódzkiej telewizji  Toya oraz brytyjskiego czasopisma Telegraph.