hdr
google plus link

 

               Jesteśmy młodymi glottodydaktykami, którzy pragną uczyć obcokrajowców języka polskiego!

Działamy pod kierownictwem dr hab. Edyty Pałuszyńskiej, przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej.

Opiekunem naszego koła jest dr Michalina Biernacka.

               Członkami koła pierwotnie byli tylko filolodzy polscy, studenci specjalizacji Nauczanie języka polskiego jako obcego, natomiast obecnie do koła przynależą również neofilolodzy - slawiści czy angliści.

               Przede wszystkim pragniemy i dokładamy wszelkich starań, aby nasi cudzoziemcy czuli się jak najlepiej w Polsce, a nauka języka polskiego była dla nich lekka i przyjemna. Założenia te przełożyły się na kształt statutu, w którym znalazły się szczegółowe plany aktywności. Należą do nich:

- spotkania z doświadczonymi lektorami, chcącymi podzielić się zdobytą przez lata praktyki wiedzą,

- organizowanie zajęć w terenie – studenci w roli przewodników po Łodzi i okolicach,

- praktyczne zajęcia z cudzoziemcami (przyjeżdżającymi w ramach programu Sokrates/Erasmus, chcącymi zdawać egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego czy uczącymi się w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi),

- nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami uczącymi języka polskiego jako obcego – również poza granicami kraju,

- wyjazdy, szkolenia, warsztaty – w celu poznania różnych systemów nauczania, tworzenia tandemów językowych,

- przygotowywanie prezentacji dotyczących kultur poszczególnych narodowości (w celu ich lepszego zrozumienia),

- organizowanie studenckich konferencji naukowych (zrzeszających polonistów i młodych glottodydaktyków z kraju i z zagranicy), a także wydawanie tomów pokonferencyjnych,

- aranżowanie happeningów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych.

Swoją działalnością poszerzamy grono miłośników naszego języka!

 


Dokładniejsze informacje o KNG znaleźć można na stronach:

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Glottodydaktyk%C3%B3w-194632650870368/ www.klsik.uni.lodz.pl  (zakładka Koło Naukowe)