hdr
google plus link

 

Koło Naukowe Resocjalizacji

(działające przy Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ)

 

Opiekun naukowy: dr hab. Renata Szczepanik (obecnie mgr Angelika Sikorska)

 

Zarząd:

Przewodnicząca: Katarzyna Okólska – II rok studia st. II stopnia

Sekretarz: Klaudia Kurzacz – III rok studia st. I stopnia

Skarbnik: Katarzyna Mikołajewicz –  II rok studia st. II stopnia

Przedstawiciel w Radzie Kół Naukowych UŁ: Oliwia Jackowska –  II rok studia st. II stopnia

 

Historia Koła…

Koło powstało w 2000 roku, z inicjatywy studentów i dr. Jacka Pyżalskiego. Zostało reaktywowane w 2012 roku (do 2016 roku opiekunem naukowym była dr hab. Renata Szczepanik). Koło jednoczy głównie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej I i II stopnia. Ponadto podejmuje aktywną współpracę z przedstawicielami i kołami naukowymi innych kierunków (m.in. psychologii, prawa, pracy socjalnej).

 

Co nas wyróżnia?

4 obszary działań…

 

1. Wdrażanie innowacyjnego programu wsparcia rówieśniczego – działamy w terenie!

Projekt reSTART – realizowany od początku 2013r.; projekt poświęcony wsparciu byłych wychowanek placówek resocjalizacyjnych w procesie readaptacji społecznej. Pod opieką studentek Koła znajdują się wychowanki zakładu poprawczego w Falenicy. Rówieśnicze wsparcie kierowane jest zarówno do dziewcząt, jak i ich dzieci. Studenci realizują zarówno pomoc materialną (nawet pomagają w meblowaniu mieszkań swoich podopiecznych!), jak i emocjonalną. Udzielają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

2. Wieloletnia współpraca z Fundacją po DRUGIE – działamy w organizacjach pozarządowych!
W kraju…

W tym obszarze warto wyróżnić zaangażowanie studentów w realizację Projektu KRZYK eksperyment artystyczny – (realizowany od 2015r.); projekt poświęcony twórczej resocjalizacji i integracji społecznej trzech grup narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne (wychowankowie ZP, Seniorki z Uniwersytetu III Wieku oraz młodzież niesłysząca). Uczestnicy projektu realizowali spektakl teatralny pod opieką Fundacji po Drugie. W działania zaangażowano profesjonalistów (pedagogów, artystów) oraz studentów Koła Resocjalizacji.

I poza granicami…

Studenci za pośrednictwem Fundacji mają możliwość uczestniczenia w inicjatywach międzynarodowych. Na przestrzeni ostatnich lat przedstawiciele koła zaangażowali się w wyjazdy w ramach programu Erasmus + w charakterze opiekunów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto uczestniczyli w międzynarodowych debatach poświęconych „dobrym praktykom” resocjalizacyjnym.

3. Wieloletnia współpraca z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim – działamy w instytucjach!

Studenci Koła uczą się pracy w instytucji pod czujnym okiem profesjonalistów-praktyków. Organizują autorskie warsztaty tematyczne (w tym m.in. cykle zajęć poświęcone problematyce przemocy i nieletniego ojcostwa). Systematyczna współpraca pozwala poznać kulisy życia placówek resocjalizacyjnych, tym samym uruchamia refleksję nad przyszłą pracą zawodową.

4. Działamy naukowo

Studenci zaangażowani w praktykę aktywizują się również w przestrzeni naukowej. Zdobyte doświadczenie przekładają na realizację prac naukowych (artykułów), wystąpień konferencyjnych, posterów, debat i seminariów tematycznych. Studenci Koła łączą dwie przestrzenie – teoretyków i praktyków nadając nową jakość pedagogice resocjalizacyjnej.