hdr
google plus link
 
26.09.2017

              W dniach 19-21.09.2017 na Wydziale Biologii I Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się IV edycja międzynarodowej konferencji zatytułowanej “4th Workshop on Microbiology in Health Care and Environmental Protection” zorganizowanej przez Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii I Immunologii UŁ.

 Mieliśmy ogromną przyjemność gościć ponad 200 uczestników z Polski i zagranicy, którzy zaprezentowali 12 wykładów plenarnych, 29 krótkich doniesień ustnych, a także 112 plakatów naukowych. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki reprezentujący instytuty naukowe i badawcze o światowej randze, takie jak: Institut Pasteur de Lille, National University Hospital Copenhagen, National University of Ireland, Galway, Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, University of Zurich, School of Science, Engineering and Technology, Abertay University, Scotland, Wageningen University, University of Coimbra. W czasie konferencji mieliśmy tez przyjemność gościć 2 sponsorów satelitarnych, 8 wystawców, 9 sponsorów nagród. Jednym ze sponsorów była Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji udało się nawiązać nowe kontakty, przedyskutować wyniki własnych badań i zainspirować pracami innych badaczy.

Gratulujemy uczestnikom konferencji wysokiego poziomu naukowego i profesjonalizmu w przedstawianiu najważniejszych spostrzeżeń i wniosków. Najlepiej ocenione wystąpienia ustne i plakatowe zostały nagrodzone. Mamy nadzieję, że owocem konferencji będzie dynamicznie rozwijająca się współpraca naukowa krajowa i zagraniczna.

 
 

10.10.2016
 
 
Serdecznie zapraszamy na  II Spotkania Specjalistów Literatury XIX-wiecznej.

 

IIème Rencontre des Dix-Neuviémistes
« Art, artiste, artisan »
Łódź, le 27 octobre 2016
 

9 h

Ouverture du colloque

9h30-11h30

Présidence : Zbigniew Naliwajek

Barbara Sosień, Uniwersytet Jagielloński : L’artiste et son art qui vient de loin : Gérard de Nerval et Le Voyage en Orient (1850)

Wiesław Mateusz Malinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Théodore de Banville : artiste ou artisan ?

Aleksandra Kamińska, Uniwersytet Szczeciński : L’apport de l’artisan à la vocation littéraire de l’artiste la conception de l’art et ses limites dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand

Ewa M. Wierzbowska, Uniwersytet Gdański : L’artisanat, l’artiste et l’Art

Pause-café

11h45-13h45

Présidence : Barbara Sosień

Zbigniew Naliwajek, Uniwersytet Warszawski : Mallarmé et les artistes

Anna Opiela-Mrozik, Uniwersytet Warszawski : Les arts du spectacle selon les romantiques : Stendhal, Gautier, Nerval critiques musicaux

Monika Karcz-Napieraj, Uniwersytet Szczeciński : Pour la modernité de l’art. Ambiguïté, contradiction, réalisation

Aleksandra Wojda, Uniwersytet Jagielloński : Reproductions, transpositions, synesthésies : l’art romantique face aux défis de la civilisation moderne

14h-15h

Déjeuner

 

15h15-17h15

Présidence : Wiesław Mateusz Malinowski

Magdalena Wandzioch, Uniwersytet Śląski w Katowicach : Ecriture imitative - écriture artistique ou « artisanale ». Femmes au collier de velours dans les récits de Petrus Borel, Paul Lacroix, Alexandre Dumas et Joseph Méry

Marta Sukiennicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Charles Nodier entre Kunstlerroman et écriture artiste

Agata Sadkowska-Fidala, Uniwersytet Wrocławski : L’art et l’artiste Barbey d’Aurevilly : entre la création et le Créateur

Tomasz Szymański, Uniwersytet Wrocławski : « Chaque esprit est maçon » : l’Art Royal et l’idée de religion universelle dans la littérature française du XIXe siècle

Pause-café

17h30-19h30

Présidence : Magdalena Wandzioch

Edyta Kociubińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Eugène Delacroix. Peintre, écrivain, témoin de son époque

Maria Gubińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Eugène Fromentin, un artiste complet?

Anna Kaczmarek, Uniwersytet Opolski : Les femmes peintres dans les romans et les nouvelles zoliennes : artisanes ou artistes ?

Jolanta Rachwalska von Rejchwald, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : Le complexe de Pygmalion. L`artiste aux limites de l`art dans Le chef-d`œuvre inconnu de Balzac et L`Œuvre de Zola

20h

Clôture du colloque au restaurant “French Potato”, Manufaktura

 
 

10.02.2016
Katedra Filologii Romańskiej
 
Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej
 
Instytutu Filologii Polskiej

 

 
Łódź, 2–4 marca 2016 r.

 

          Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko – w znaczeniu wszelkiej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej. Proponujemy refleksję interdyscyplinarną, ujmującą z różnych stanowisk badawczych (literaturoznawczych, kulturoznawczych, socjologicznych, politologicznych, filozoficznych, religioznawczych etc.) kwestie tożsamości mniejszościowej, problemy relacji pomiędzy mniejszością a większością, istotę sfery pogranicza, relacje centrum – peryferie, zagadnienie mobilności przestrzennej w odniesieniu do mniejszości, a co za tym idzie, kwestię różnic kulturowych. Ważnym punktem odniesienia czynimy dziedzictwo intelektualne oświecenia, zapraszając do dyskusji nad obecnością/nieobecnością osiemnastowiecznych idei równości, wolności, praw jednostki, tolerancji we współczesnym myśleniu o człowieku.

          Nasza konferencja zgromadzi przedstawicieli różnorodnych dyscyplin, z ośrodków uniwersyteckich w kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Katowice, Toruń, Szczecin, Białystok, Rzeszów, Łódź) i za granicą (Francja, Maroko, Tunezja, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Włochy, Kamerun, Czechy). Odbywać się będzie w przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej MS2 w Manufakturze, a oprócz wystąpień prelegentów przewidujemy wystawę prac plastycznych o tematyce mniejszościowej zorganizowaną we współpracy z ASP w Łodzi, pokaz filmów krótkometrażowych oraz wycieczkę po Łodzi – mieście wielokulturowym. Ten ostatni punkt ma duże znaczenie w kontekście naszej konferencji, ponieważ XIX-wieczna historia Łodzi stanowi doskonałą ilustrację współistnienia grup dominujących i mniejszościowych, a wypracowane wtedy metody mogą inspirować również nowoczesne społeczeństwa.

         Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. W jej ramach zapewniamy obiady podczas konferencji, poczęstunek w przerwach między obradami, kolacje, imprezę towarzyszącą oraz bankiet, a także druk materiałów konferencyjnych i częściowo publikację pokonferencyjną w postaci monograficznych książek recenzowanych, zawierających propozycje badawcze w trzech językach obrad (polskim, francuskim, angielskim).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów przejazdu ani zakwaterowania.

 

Strona konferencji: http://filologia.uni.lodz.pl/minor

 

Rada Programowa:

prof. Jonathan Locke Hart (Uniwersytet Zachodniego Ontario, Kanada)

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. María Ángeles Llorca Tonda (Uniwersytet Alicante, Hiszpania)

prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Pierre Michel (Uniwersytet Angers, Francja)

prof. zw. dr hab. Wiesław Pusz (Uniwersytet Łódzki)

 

Organizatorzy:

dr hab. Mariusz Gołąb (Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego)

dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Joanna Raźny (Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

 

Sekretarze:

dr Anita Staroń (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Sebastian Zacharow (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

mgr Katarzyna Dyniak (Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

mgr Joanna Włodarczyk-Bulska (Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).


22.05.2015

 

III Ogólnopolska Konferencja "Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska."

Szanowni Państwo,

          Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska” mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na trzecią edycję spotkania, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2015 roku, w gmachu D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

          Konferencja adresowana jest zarówno do studentów ostatnich lat studiów, jak i doktorantów, doktorów, naukowców rozpoczynających swoją karierę badawczą, członków kół naukowych zainteresowanych mikrobiologią, immunologią, biotechnologią, medycyną przedkliniczną i weterynaryjną oraz dziedzinami pokrewnymi. Zachęcamy do zgłaszania streszczeń w następujących sesjach tematycznych:

    1. Nowe metody diagnostyki chorób zakaźnych człowieka i zwierząt.

    2. Czynniki patogenności drobnoustrojów i nowoczesne metody leczenia zakażeń.

    3. Wyzwania i nadzieje oraz nowe kierunki w biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej.

    4. Współczesne zagadnienia z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej mikroorganizmów.

          Spotkanie ma na celu stworzenie przyjaznego forum do przedstawiania problemów badawczych i osiągnięć naukowych, wymiany doświadczeń w pracy badawczej oraz nawiązania kontaktów między młodymi naukowcami kierunków biologicznych i medycznych reprezentujących polskie Uczelnie Wyższe.

          Ubiegłe edycje konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszej uczestniczyło 180 osób, a podczas drugiego spotkania gościliśmy ponad 250 uczestników reprezentujących większość polskich uczelni o profilu biologicznym i medycznym. W 2015 roku liczymy na podobną frekwencję i równie wysoki poziom obrad.

          Opłata konferencyjna w wysokości 80 zł obejmuje wstęp na obrady, posiłki, udział w przerwach kawowych, materiały zjazdowe oraz udział w imprezie integracyjnej. Termin zgłaszania streszczeń mija 29 maja 2015 r.

          Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej www.mikrostudent.pl.

Do zobaczenia w Łodzi!

Komitet Organizacyjny

 


 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 
DZIEŃ I (sobota, 24 X 2015)

08.00 – 10.00   Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.30   Otwarcie konferencji.

SESJA I

Nowe metody diagnostyki chorób zakaźnych człowieka i zwierząt.

10.30 – 11.10   prof. dr hab. Elżbieta Trafny BIOFILM W ZAKAŻENIACH CZŁOWIEKA - NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE/ (Instytut Optoelektroniki, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).

11.10 – 11.40   Prezentacja firmy ENBIO TECHNOLOGY.

11.40 – 12.00   Przerwa kawowa.

12.00 – 13.00   Sesja doniesień ustnych.

13.00 – 14.00   Przerwa obiadowa.

14.00 – 14.45   Sesja plakatowa.

SESJA II

Czynniki patogenności drobnoustrojów i nowoczesne metody leczenia zakażeń.

14.45 – 15.25   dr n. med. Maciej Chałubiński UPOŚLEDZENIE FUNKCJI BARIEROWEJ NABŁONKA ODDECHOWEGO I ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO PRZEZ DROBNOUSTROJE – KONSEKWENCJE IMMUNOLOGICZNE (Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

15.25 – 15.45   Przerwa kawowa.

15.45 – 16.45   Sesja doniesień ustnych.

16.45 – 17.00   Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

17.00 – 17.45   Certyfikowane szkolenie (Mettler-Toledo).

20.00   Impreza integracyjna.

 

DZIEŃ II (niedziela, 25 X 2015)
SESJA III

Wyzwania i nadzieje oraz nowe kierunki w biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej.

09.00 – 09.40   dr hab. Teresa Basińska NANO- I MIKROCZĄSTKI POLIMEROWE JAKO UNIWERSALNE NOŚNIKI BIOCZĄSTECZEK (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi).

09.40 – 10.00   Przerwa kawowa.

10.00 – 11.00   Sesja doniesień ustnych.

11.00 – 11.45   Sesja plakatowa.

11.45 – 12.45   Przerwa obiadowa.

SESJA IV

Współczesne zagadnienia z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej mikroorganizmów.

12.45 – 13.25   prof. dr hab. Jarosław Dziadek M. TUBERCULOSIS - PASAŻER NA LATA. MOLEKULARNE PODSTAWY PATOGENEZY (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi).

13.25 – 14.25   Sesja doniesień ustnych.

14.25 – 15.00   Uroczyste zamknięcie konferencji (wręczenie nagród i wyróżnień).