hdr
 
10.10.2016
 
 
Serdecznie zapraszamy na  II Spotkania Specjalistów Literatury XIX-wiecznej.

 

IIème Rencontre des Dix-Neuviémistes
« Art, artiste, artisan »
Łódź, le 27 octobre 2016
 

9 h

Ouverture du colloque

9h30-11h30

Présidence : Zbigniew Naliwajek

Barbara Sosień, Uniwersytet Jagielloński : L’artiste et son art qui vient de loin : Gérard de Nerval et Le Voyage en Orient (1850)

Wiesław Mateusz Malinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Théodore de Banville : artiste ou artisan ?

Aleksandra Kamińska, Uniwersytet Szczeciński : L’apport de l’artisan à la vocation littéraire de l’artiste la conception de l’art et ses limites dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand

Ewa M. Wierzbowska, Uniwersytet Gdański : L’artisanat, l’artiste et l’Art

Pause-café

11h45-13h45

Présidence : Barbara Sosień

Zbigniew Naliwajek, Uniwersytet Warszawski : Mallarmé et les artistes

Anna Opiela-Mrozik, Uniwersytet Warszawski : Les arts du spectacle selon les romantiques : Stendhal, Gautier, Nerval critiques musicaux

Monika Karcz-Napieraj, Uniwersytet Szczeciński : Pour la modernité de l’art. Ambiguïté, contradiction, réalisation

Aleksandra Wojda, Uniwersytet Jagielloński : Reproductions, transpositions, synesthésies : l’art romantique face aux défis de la civilisation moderne

14h-15h

Déjeuner

 

15h15-17h15

Présidence : Wiesław Mateusz Malinowski

Magdalena Wandzioch, Uniwersytet Śląski w Katowicach : Ecriture imitative - écriture artistique ou « artisanale ». Femmes au collier de velours dans les récits de Petrus Borel, Paul Lacroix, Alexandre Dumas et Joseph Méry

Marta Sukiennicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Charles Nodier entre Kunstlerroman et écriture artiste

Agata Sadkowska-Fidala, Uniwersytet Wrocławski : L’art et l’artiste Barbey d’Aurevilly : entre la création et le Créateur

Tomasz Szymański, Uniwersytet Wrocławski : « Chaque esprit est maçon » : l’Art Royal et l’idée de religion universelle dans la littérature française du XIXe siècle

Pause-café

17h30-19h30

Présidence : Magdalena Wandzioch

Edyta Kociubińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Eugène Delacroix. Peintre, écrivain, témoin de son époque

Maria Gubińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Eugène Fromentin, un artiste complet?

Anna Kaczmarek, Uniwersytet Opolski : Les femmes peintres dans les romans et les nouvelles zoliennes : artisanes ou artistes ?

Jolanta Rachwalska von Rejchwald, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie : Le complexe de Pygmalion. L`artiste aux limites de l`art dans Le chef-d`œuvre inconnu de Balzac et L`Œuvre de Zola

20h

Clôture du colloque au restaurant “French Potato”, Manufaktura

 
 

10.02.2016
Katedra Filologii Romańskiej
 
Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej
 
Instytutu Filologii Polskiej

 

 
Łódź, 2–4 marca 2016 r.

 

          Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko – w znaczeniu wszelkiej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej. Proponujemy refleksję interdyscyplinarną, ujmującą z różnych stanowisk badawczych (literaturoznawczych, kulturoznawczych, socjologicznych, politologicznych, filozoficznych, religioznawczych etc.) kwestie tożsamości mniejszościowej, problemy relacji pomiędzy mniejszością a większością, istotę sfery pogranicza, relacje centrum – peryferie, zagadnienie mobilności przestrzennej w odniesieniu do mniejszości, a co za tym idzie, kwestię różnic kulturowych. Ważnym punktem odniesienia czynimy dziedzictwo intelektualne oświecenia, zapraszając do dyskusji nad obecnością/nieobecnością osiemnastowiecznych idei równości, wolności, praw jednostki, tolerancji we współczesnym myśleniu o człowieku.

          Nasza konferencja zgromadzi przedstawicieli różnorodnych dyscyplin, z ośrodków uniwersyteckich w kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Katowice, Toruń, Szczecin, Białystok, Rzeszów, Łódź) i za granicą (Francja, Maroko, Tunezja, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Włochy, Kamerun, Czechy). Odbywać się będzie w przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej MS2 w Manufakturze, a oprócz wystąpień prelegentów przewidujemy wystawę prac plastycznych o tematyce mniejszościowej zorganizowaną we współpracy z ASP w Łodzi, pokaz filmów krótkometrażowych oraz wycieczkę po Łodzi – mieście wielokulturowym. Ten ostatni punkt ma duże znaczenie w kontekście naszej konferencji, ponieważ XIX-wieczna historia Łodzi stanowi doskonałą ilustrację współistnienia grup dominujących i mniejszościowych, a wypracowane wtedy metody mogą inspirować również nowoczesne społeczeństwa.

         Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. W jej ramach zapewniamy obiady podczas konferencji, poczęstunek w przerwach między obradami, kolacje, imprezę towarzyszącą oraz bankiet, a także druk materiałów konferencyjnych i częściowo publikację pokonferencyjną w postaci monograficznych książek recenzowanych, zawierających propozycje badawcze w trzech językach obrad (polskim, francuskim, angielskim).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów przejazdu ani zakwaterowania.

 

Strona konferencji: http://filologia.uni.lodz.pl/minor

 

Rada Programowa:

prof. Jonathan Locke Hart (Uniwersytet Zachodniego Ontario, Kanada)

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. María Ángeles Llorca Tonda (Uniwersytet Alicante, Hiszpania)

prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Pierre Michel (Uniwersytet Angers, Francja)

prof. zw. dr hab. Wiesław Pusz (Uniwersytet Łódzki)

 

Organizatorzy:

dr hab. Mariusz Gołąb (Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego)

dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Joanna Raźny (Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

 

Sekretarze:

dr Anita Staroń (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Sebastian Zacharow (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

mgr Katarzyna Dyniak (Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

mgr Joanna Włodarczyk-Bulska (Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).


22.05.2015

 

III Ogólnopolska Konferencja "Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska."

Szanowni Państwo,

          Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska” mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na trzecią edycję spotkania, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2015 roku, w gmachu D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

          Konferencja adresowana jest zarówno do studentów ostatnich lat studiów, jak i doktorantów, doktorów, naukowców rozpoczynających swoją karierę badawczą, członków kół naukowych zainteresowanych mikrobiologią, immunologią, biotechnologią, medycyną przedkliniczną i weterynaryjną oraz dziedzinami pokrewnymi. Zachęcamy do zgłaszania streszczeń w następujących sesjach tematycznych:

    1. Nowe metody diagnostyki chorób zakaźnych człowieka i zwierząt.

    2. Czynniki patogenności drobnoustrojów i nowoczesne metody leczenia zakażeń.

    3. Wyzwania i nadzieje oraz nowe kierunki w biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej.

    4. Współczesne zagadnienia z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej mikroorganizmów.

          Spotkanie ma na celu stworzenie przyjaznego forum do przedstawiania problemów badawczych i osiągnięć naukowych, wymiany doświadczeń w pracy badawczej oraz nawiązania kontaktów między młodymi naukowcami kierunków biologicznych i medycznych reprezentujących polskie Uczelnie Wyższe.

          Ubiegłe edycje konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. W pierwszej uczestniczyło 180 osób, a podczas drugiego spotkania gościliśmy ponad 250 uczestników reprezentujących większość polskich uczelni o profilu biologicznym i medycznym. W 2015 roku liczymy na podobną frekwencję i równie wysoki poziom obrad.

          Opłata konferencyjna w wysokości 80 zł obejmuje wstęp na obrady, posiłki, udział w przerwach kawowych, materiały zjazdowe oraz udział w imprezie integracyjnej. Termin zgłaszania streszczeń mija 29 maja 2015 r.

          Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej www.mikrostudent.pl.

Do zobaczenia w Łodzi!

Komitet Organizacyjny

 


 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 
DZIEŃ I (sobota, 24 X 2015)

08.00 – 10.00   Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.30   Otwarcie konferencji.

SESJA I

Nowe metody diagnostyki chorób zakaźnych człowieka i zwierząt.

10.30 – 11.10   prof. dr hab. Elżbieta Trafny BIOFILM W ZAKAŻENIACH CZŁOWIEKA - NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE/ (Instytut Optoelektroniki, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).

11.10 – 11.40   Prezentacja firmy ENBIO TECHNOLOGY.

11.40 – 12.00   Przerwa kawowa.

12.00 – 13.00   Sesja doniesień ustnych.

13.00 – 14.00   Przerwa obiadowa.

14.00 – 14.45   Sesja plakatowa.

SESJA II

Czynniki patogenności drobnoustrojów i nowoczesne metody leczenia zakażeń.

14.45 – 15.25   dr n. med. Maciej Chałubiński UPOŚLEDZENIE FUNKCJI BARIEROWEJ NABŁONKA ODDECHOWEGO I ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO PRZEZ DROBNOUSTROJE – KONSEKWENCJE IMMUNOLOGICZNE (Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

15.25 – 15.45   Przerwa kawowa.

15.45 – 16.45   Sesja doniesień ustnych.

16.45 – 17.00   Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

17.00 – 17.45   Certyfikowane szkolenie (Mettler-Toledo).

20.00   Impreza integracyjna.

 

DZIEŃ II (niedziela, 25 X 2015)
SESJA III

Wyzwania i nadzieje oraz nowe kierunki w biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej.

09.00 – 09.40   dr hab. Teresa Basińska NANO- I MIKROCZĄSTKI POLIMEROWE JAKO UNIWERSALNE NOŚNIKI BIOCZĄSTECZEK (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi).

09.40 – 10.00   Przerwa kawowa.

10.00 – 11.00   Sesja doniesień ustnych.

11.00 – 11.45   Sesja plakatowa.

11.45 – 12.45   Przerwa obiadowa.

SESJA IV

Współczesne zagadnienia z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej mikroorganizmów.

12.45 – 13.25   prof. dr hab. Jarosław Dziadek M. TUBERCULOSIS - PASAŻER NA LATA. MOLEKULARNE PODSTAWY PATOGENEZY (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi).

13.25 – 14.25   Sesja doniesień ustnych.

14.25 – 15.00   Uroczyste zamknięcie konferencji (wręczenie nagród i wyróżnień).