hdr
google plus link

ORGANIZATORZY

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu

 

                            


 

Głosowanie na zdjęcie miesiąca.

 


05.03.2018

             Niestety było to już ostatnie głosowanie. Zdjęcie które zdobyło ostatnią nagrodę miesiąca to Zimowe posiedzenie Marleny Kurlapskiej. Teraz pozostał już tylko Wielki Finał podczas Światowego Dnia Meteorologa 20 marca 2018 roku - szczegóły wkrótce. Wszystkim uczestnikom IV edycji Konkursu dziękujemy za udział i wytrwałość, a zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.


05.02.2018

               Za nami przedostatnie już głosowanie w tej edycji Konkursu. Z pośród nadesłanych zdjęć, najwięcej głosów zebrało zdjęcie Katarzyny Księżnik pt. Popołudniowe zamglenie.


02.01.2018

               Podczas ostatniego głosowania największym powodzeniem i tym samym najwięcej głosów oddaliście na zdjęcie Karoliny Włodarczyk pt. Nowe życie. Zwyciężczyni gratulujemy.


01.12.2017

               Podczas ostatniego głosowania wybraliście zdjęcie Igi Barczyk pt "Bebuś". Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy. Wszystkich chętnych zapraszamy do nadsyłania swoich zdjęć.

                                                                                            


03.11.2017

               Kolejny miesiąc i kolejne głosowanie za nami. Po raz drugi w tej edycji konkursu nagrodę miesiąca zgarnęła Karolina Włodarczyk za zdjęcie "Ułamek piękna".

                                                         

 


02.10.2017

               Na uczelni początek roku akademickiego, a za nami już czwarte w tej edycji Konkursu Fotograficznego głosowanie. We wrześniu wybieraliśmy z ośmiu zdjęć. Tym razem walka o zwycięstwo trwało do samego niemal końca, a wygrało zdjęcie nadesłane przez Karolinę Włodarczyk pod tytułem "Magiczna głębia". Czekamy już na wasze nowe zdjęcia.

 


01.09.2017

               W ubiegłym miesiącu nadesłaliście kolejnych dziewięć ciekawych zdjęć. Tym razem dzięki waszym głosom zwyciężyło zdjęcie Mateusza Zawiasy pod tytułem "Ważka". Jak zwykle zwycięzcy gratulujemy, a pozostałych zapraszamy do nadzsyłania zdjęć do kolejnych etapów Konkursu Fotograficznego.

 


01.08.2017

               Kolejny miesiąc za nami i kolejny zwycięzca wyłoniony w głosowaniu. Znowu wybieraliśmy z pośród dziewięciu nadesłanych zdjęć. Zwycięzcą zostało zdjęcie pod tytułem "Pan Żuczek" nadesłane przez Damiana Dworowskiego. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy pozostałym uczestnikom życzymy szczęścia w kolejnych głosowaniach.

 


03.07.2017

Rozpoczynamy kolejny etap.

              Zwycięzcę czerwcowego głosowania już poznaliśmy. Czas zacząć kolejny etap, można już nadsyłać swoje zgłoszenia.


02.07.2017

Konkurs Fotograficzny.

               Znamy już zwycięzcę czerwcowego głosowania. Z pośród nadesłanych zdjęć wygrała "Kacza rodzinka" autorstwa Kacpra Piasty. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć do zobaczenia tutaj.


19.06.2017

Głosowanie.

               Rozpoczynamy głosowanie. W tym miesiącu wybieramy z pośród 9 nadesłanych zdjęć. Zapraszamy do głosowania.


01.06.2017

IV Edycja Konkursu Fotograficznego.

 

REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Dzika Fauna i Flora"

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Łódzki oraz Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu działające na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – będąc jednocześnie Współorganizatorem Konkursu.
 2. Temat konkursu brzmi : „Dzika Fauna i Flora”
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych środowiskiem naturalnym. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. Konkurs trwa od 1 czerwca 2017 do 28 lutego 2018 r. i składa się z dwóch etapów : Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 3 fotografie w miesiącu (data wykonania fotografii nie jest istotnaliczy się data zgłoszenia fotografii). Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy fotografie w miesiącu (data wykonania jest nieistotna, liczy się data zgłoszenia fotografii)
  1. I etap pt. „ zdjęcie miesiąca” - rozstrzygany w każdym miesiącu również w okresie wakacyjnym,
  2. II etap pt. „zdjęcie i odkrycie roku”. - W II etapie specjalnie powołane jury ze wszystkich nadesłanych zdjęć wybierze 3 najlepsze zdjęcia w kategorii „zdjęcie roku”. Dodatkowo ze „zdjęć miesiąca” jury wybierze jedną fotografię nadając jej tytuł „odkrycia roku”
 5. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy fotografie (nie liczy się data wykonania zdjęcia tylko data jego zgłoszenia)
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście wykonał zgłoszone zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii.
 7. Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia kolaży fotograficznych.
 8. Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: nazwisko i imię autora, numer zdjęcia, np. Kowalski_Jan_2_tytul zdjęcia (np. motyl, sarna, grąd, las świerkowy, żuraw, sasanka itd.). Organizatorzy konkursu zastrzegają, że pliki opisane w inny sposób nie będą dopuszczone do konkursu.
 9. Wraz z fotografią należy obowiązkowo przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIA (do pobrania tutaj)
 10. Fotografie powinny być przekazane Organizatorowi konkursu, od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w formie plików JPG (bez kompresji) lub tif o wymiarze minimum 2000 pikseli (dłuższy bok) na adres: foto.meteo.wng@gmail.com
 11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, na których będą naniesione dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu.
 12. W I etapie głosować mogą wszyscy zainteresowani konkursem – głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej Geomonitoringu, na której będzie dostępna przez cały miesiąc galeria zdjęć przysłanych na konkurs na „zdjęcie miesiąca”. Adres strony: geomonitoring.geo.uni.lodz.pl
 13. Głosowanie na „zdjęcie miesiąca” rozpoczyna się od 17 dnia każdego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 17 dniu gdy jest on wolny od pracy) i trwa do końca miesiąca, ogłoszenie wyników następuje 3 dnia kolejnego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy po 3 gdy jest on wolny od pracy)..
 14. W II etapie konkursu oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Geomonitoringu, stronie Koła Naukowego Geomonitoringu (http://geomonitoring.geo.uni.lodz.pl) oraz na stronie Koła w serwisie społecznościom Facebook  (www.facebook.com/KoloNaukoweGeomonitoringu)oraz na stronie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego -http://fundacjaul.pl3go dnia miesiąca - dotyczy to etapu I  Konkursu. Rozstrzygnięcie etapu II nastąpi w marcu 2017 roku podczas obchodów Światowego Dnia Meteorologii.
 16. Przewiduje się następujące nagrody:Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu.
  1. - „zdjęcie miesiąca” – dyplom oraz ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej,
  2. - „zdjęcie roku” – dyplom, ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej oraz niespodzianka dla trzech nagrodzonych prac,
  3. - „Odkrycie roku” – dyplom, ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej, półroczna prenumerata czasopisma „National Geographic Polska” oraz niespodzianka.
 17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu

Uczestnik Konkursu Przyjmując warunki Regulaminu wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zmianami),
- udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji, uprawniającej do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, publikacji na stronach internetowych Organizatorów, na profilach społecznościowych Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.