hdr
google plus link

W 2011 roku pojawił się pomysł uhonorowania młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego za ich szczególne osiągnięcia i dorobek naukowy. Efektem finalnym tego projektu było przeprowadzenie w roku akademickim 2011/2012 pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego dla  młodych pracowników nauki i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrody przyznawane są  w czterech kategoriach:

  1. nauki humanistyczne,
  2. nauki przyrodnicze i geograficzne,
  3. nauki społeczne,
  4. nauki ścisłe.

  Obecnie zakończona została VI edycję konkursu.