hdr
google plus link

               W trakcie tworzenia Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego założyciele określając cele statutowe zapisali, że jedną z form ich realizacji będzie możliwość ustanawiania nagród dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Stworzyło to możliwość organizowania Konkursów.

W ostatnich latach Fundacja powołała do życia dwa Konkursy Naukowe. Najstarszym jest „Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego”, który skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników nauki.

Drugi to „Konkurs na najlepszą Pracę Magisterską”. Skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów, którzy przygotowali i obronili swoje Prace Magisterskie.

               Konkursy mają na celu nie tylko docenienie osiągnięć i dorobku młodych ludzi, oraz zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz wysiłku, ale mogą być dobrym miejscem do promowania Firm i Instytucji. Po za tym są źródłem kontaktów środowisk nauki i biznesu.

Finansowane są ze środków Fundacji UŁ, ale nie tylko. Duże znaczenie w organizacji mają Firmy i Instytucje, które wspierają je finansowo, za co bardzo dziękujemy. Stąd też nasze zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą wspierać razem z nami studentów oraz młodych naukowców, do kontaktu z Fundacją UŁ w celu ustalenia zasad wparcia i współpracę przy organizacji kolejnych edycji Konkursów Naukowych.