hdr
google plus link

               W trakcie tworzenia Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego założyciele określając cele statutowe zapisali, że jedną z form ich realizacji będzie możliwość ustanawiania nagród dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Stworzyło to możliwość organizowania Konkursów.

W ostatnich latach Fundacja powołała do życia dwa Konkursy Naukowe. Najstarszym jest „Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego”, który w edycjach I - VI skierowany był do uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników nauki. W VII edycji w konkursie mogą brać udział młodzi naukowcy, w tym doktoranci którzy w dniu zamknięcia naboru do Konkursu nie ukończyli 35 roku życia.

Drugi to „Konkurs na najlepszą Pracę Magisterską”. Skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów, którzy przygotowali i obronili swoje Prace Magisterskie.

               Konkursy mają na celu nie tylko docenienie osiągnięć i dorobku młodych ludzi, oraz zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz wysiłku, ale mogą być dobrym miejscem do promowania Firm i Instytucji. Po za tym są źródłem kontaktów środowisk nauki i biznesu.

Finansowane są ze środków Fundacji UŁ, ale nie tylko. Duże znaczenie w organizacji mają Firmy i Instytucje, które wspierają je finansowo, za co bardzo dziękujemy. Stąd też nasze zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą wspierać razem z nami studentów oraz młodych naukowców, do kontaktu z Fundacją UŁ w celu ustalenia zasad wparcia i współpracę przy organizacji kolejnych edycji Konkursów Naukowych.