hdr
google plus link

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej wykonuje szereg badań mikrobiologicznych i immunologicznych dla:

 • przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego:
  • Badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych gotowych, półproduktów, surowców, suplementów diety
  • Kontrola czystości mikrobiologicznej opakowań kosmetycznych
  • Badanie konserwacji kosmetyków – w teście kontrolowanego zakażenia mikrobiologicznego (test obciążeniowy = test konserwacji = Challenge Test)
  • Badanie właściwości przeciwbakteryjnych wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych
  • Badanie właściwości przeciwgrzybiczych wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych
  • Kontrola czystości mikrobiologicznej wody - surowca kosmetycznego, farmaceutycznego
  • Badania kontrolne (mikrobiologiczne) preparatów rynkowych
  • Badania fizykochemiczne gotowych produktów: ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach), oznaczanie pH, ocena stabilności kosmetyku w podwyższonej oraz w obniżonej temperaturze - „test wahadłowy”, stabilność kosmetyku po odwirowaniu,
  Powyższe badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w:
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. Dz.U. Nr 9 z 2003 r.,
  • Polskiej Normie ISO/WD 11930:2002 dotyczącej wymagań mikrobiologicznych wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych
  • Farmakopei Polskiej Wyd. IX
  • KOKO Teście Schülke&Mayr, a także wg opracowanej procedury zleceniodawcy.
  W badaniach są stosowane szczepy drobnoustrojów pochodzące z Amerykańskiej Kolekcji Czystych Kultur (ATCC) oraz szczepy środowiskowe.
 • badania przedkliniczne dla przemysłu farmaceutycznego:
  • Wykonywanie procedur doświadczalnych polegających na podawaniu zwierzętom laboratoryjnym preparatów do zastosowań medycznych: doustnie, podskórnie, dootrzewnowo; pobieraniu krwi, tkanek, narządów.
  • Ocena przydatności i skuteczności działania opatrunków do zastosowań medycznych - badania in vitro oraz in vivo.
  • Opracowywanie i wykonywanie procedur badawczych oceny skuteczności działania preparatów farmakologicznych (leków) na modelu zwierzęcym: badania immunoenzymatyczne, immunohistopatologiczne, mikrobiologiczne.

Badania in vivo prowadzone są na terenie Zwierzętarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,  zgodnie z wytycznymi Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

 • przemysłu włókienniczego:
  • Badanie aktywności przeciwbakteryjnej włókien i wyrobów włókienniczych metodami ilościowymi i jakościowymi (JIS L 1902:2002, PN-EN ISO 20645:2006, AATCC Test Method 100-2004, - Shake Flask Method (ASTM E 2149-10)
  • Badanie aktywności przeciwgrzybiczej włókien i wyrobów włókienniczych metodą jakościową (SN 195921:1994)
  • Wyznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym (PN-EN ISO 20743)
  • Badanie aktywności przeciwbakteryjnej materiałów hydrofobowych. Test ilościowy. (JIS Z 2801)
 • przemysłu chemicznego:
  • Badanie wg norm europejskich chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych – działanie bakteriobójcze/grzybobójcze w obszarze medycznym i w zakładach przetwórstwa spożywczego, warunkach domowych i przemysłowych oraz placówkach użyteczności publicznej:
   fazy 1 (zawiesinowe): PN EN 1040 ; PN EN 1275
   fazy 2 etap 1 (zawiesinowe): PN EN 1276; PN EN 1650; EN 13727;
   fazy 2 etap 2 (nośnikowe) : PN EN 13697, EN 14561, EN 14562,
  • Określanie stężenia użytkowego preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi/powierzchni w obszarze medycznym metodą nośnikową PZH DF 01/03,
  • Badanie działania dezynfekcyjnego preparatów aerozolowych metodą PZH DF 02/03,
  • Badanie działania sporobójczego preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 03/03,
  • Określanie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemicznej dezynfekcji bielizny metodą PZH DF 04/03,
  • Określanie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny – badanie wstępne i badanie właściwe metodą PZH DF 05/03,
  • Określanie zmiany oporności bakterii na działanie chemicznych preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 06/03,
  • Określanie działania bakteriostatycznego i/lub grzybostatycznego chemicznych środków dezynfekcyjnych metodą PZH DF 07/03.
 • diagnostyki medycznej:
  • Ocena lantentego zakażenia prątkami Mycobacterium tuberculosis w teście QUANTI (R)FERON-TB GOLD IN TUBE.

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych na zaproszenie laboratoriów akredytowanych wg PN-EN ISO/IEC 17025 z wdrożonym systemem jakości ISO 9001. Katedra posiada Pracownię Kultur Tkankowych do pracy z GMO I kategorii zagrożenia i drobnoustrojami chorobotwórczymi III kategorii zagrożenia. Laboratoria pozostające do dyspozycji pracowników Katedry wyposażone są w sprzęt laboratoryjny wysokiej klasy (komory laminarne typu Biohazard, licznik promieniowania beta i gamma, wielofunkcyjny czytnik fluorescencji, chemiluminescencji, absorbancji Victor 2 (Wallac), termocyklery, cytometr przepływowy, inkubatory CO2, cieplarki). Wszelkie pytania dotyczące współpracy prosimy kierować na adres Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com, faksem lub telefonicznie pod numerem: (42) 665-51-96.