hdr

          W 2015 roku Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłosiła I edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie roku akademickiego 2014/2015. Celem Konkursu jest promowanie studentów opuszczających uczelnię i jednocześnie wyróżnienie ich osiągnięć.

          Konkurs ma za zadanie nie tylko promowaniem absolwentów, ale ma być rodzajem ogniwa łączącego studenta ze swoją uczelnią.

          W tym roku również chcemy nagrodzić najlepsze prace magisterskie, w związku z tym ogłaszamy II edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie roku akademickiego 2015/2016.

          Nagrody w II edycji będą finansowane ze środków Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.