hdr
google plus link

        W latach 2015 – 2016 Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego będzie realizować zadania w ramach programu  „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pierwsze zadanie:

Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Wielokulturowy kompleks osadniczy, (3287/15/FPK/NID).

Termin wykonania od 01.01.2015 do 31.12.2016r.

Kierownik: dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ, Instytut Archeologii.

Szczegółowy opis zadania zamieszczony na stronie Instytutu Archeologii UŁ:

http://archeologia.uni.lodz.pl/wielokulturowy-kompleks-osadniczy-ze-stanowiska-kwiatkow-11-gm-brudzew/

 

Drugie zadanie:

„Piaski tążyńskie”. Ku ochronie reliktów osadnictwa neolitycznego w środkowym biegu Tążyny, (3288/15/FPK/NID).

Termin wykonania od 01.01.2015 do 31.12.2016r.

Kierownik: dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ, Instytut Archeologii.

Szczegółowy opis zadania zamieszczony na stronie Instytutu Archeologii UŁ:

http://archeologia.uni.lodz.pl/badania/piaski-tazynskie-ku-ochronie-osadnictwa-neolitycznego-w-srodkowym-biegu-tazyny/