hdr
google plus link
Publikacje dofinansowane przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego
Wskaż myszką pozycję aby zobaczyć szczegóły.
Bez antypodów - zbliżenia i konfrontacje kultur.
B. Mazan
100,33
Folia Biologica et Oecologica 4
Imię Nazwisko
99,78
Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich
Renata Marciniak
99,78
Język Polski u progu XXI wieku
Imię Nazwisko
99,69
Logistyka a rozwój regionu
Jan Kaźmierski
88,16
Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa
Imię Nazwisko
66,34
Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu - Tom I
J. Górski, P. Makarewicz, A. Wawrusiewicz
88,55
Perzemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej.
Imię Nazwisko
66,86
Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej
Lech Kajzer
222,45
Polska Komedia Plebejska XVI i XVII Wieku
Imię Nazwisko
33,19
U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych.
S. Rzepecki
22,89
Terra Barbarica
Imię Nazwisko
55,95
Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji
Julisz Twardy
44,73