hdr
google plus link

ZARZĄD  FUNDACJI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Wiesław Krystyańczuk

Wiceprezes Zarządu - prof. nadzw. dr hab. Lucyna Domańska

Wiceprezes Zarządu - prof. zw. dr hab. Wojciech Grzegorczyk

 

 

RADA FUNDACJI:

Przewodniczący Rady 

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek - Prorektor ds. Ekonomicznych UŁ

 

Członkowie Rady

prof. dr hab. Czesław Domański - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

prof. dr hab. Wanda Krajewska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Piotr Kwaśniak - Dyrektor Łódzkiego Regionalnego Centrum Korporacyjnego PeKaO S.A.

prof. dr hab. Agnieszka Liszewska - Wydział Prawa i Administracji UŁ

prof. dr hab. Anna Marciniak - Kajzer - Wydział Filozoficzno - Historyczny UŁ

prof. dr hab. Monika Marcinkowska - Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ

mgr Katarzyna Rubciak - Dyrektor Biura Rektora UŁ

prof. nadzw. dr hab. Beata Sadowska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

dr Dominik Szczukocki - Wydział Chemii UŁ