hdr
google plus link

Zwierzętarnia ma charakter jednostki eksperymentalno-hodowlanej. Jest członkiem PolLASA. Mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku.

Działa na mocy:
 • decyzji Nr 18/2005 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • zaświadczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi Nr 3/4617/2005
Posiada uprawnienia do:
 • przeprowadzania doświadczeń Nr 018
 • prowadzania hodowli Nr 048
 • dostawy zwierząt laboratoryjnych Nr 003

Zwierzęta bytują w klimatyzowanych pomieszczeniach odizolowanych od środowiska zewnętrznego z dopływem jałowego powietrza o odpowiedniej częstości wymian, z regulacją cyklu dobowego, temperatury, nadciśnienia i wilgotności. Dodatkowym środkiem zapobiegawczym, mającym na celu uniemożliwienie przedostawania się mikroorganizmów, jest kaskadowy układ ciśnienia. W tej części znajduje się laboratorium, którego układ funkcjonalny uwzględnia wymogi sanitarno-higieniczne strefy tzw. czystej.

Zwierzętarnia posiada hodowle własne:
 • CVI - świnki morskie rasy Białej Himalajskiej
 • CVI - króliki rasy Białej Nowozelandzkiej
 • CVI – szczury rasy WISTAR

Realizuje projekty o profilu diagnostycznym i profilaktycznym w dziedzinie immunologii w tym immunologii zakażeń bakteryjnych i parazytologicznych.

Przeprowadza immunizacje królików rasy Białej Nowozelandzkiej mające na celu otrzymanie poliklonalnych przeciwciał króliczych.

Posiada również hodowle SPF utrzymywane w warunkach za barierą sanitarno-higieniczną - szczepy myszy BALB/c, C57BL/6, C3H/He, SJL/J (hodowle zarejestrowane w krajowym spisie zwierząt laboratoryjnych).

Zajmuje się dostawą (sprzedażą) nadwyżek hodowlanych, po uzgodnieniu ich liczby oraz hodowlą zwierząt na życzenie eksperymentatora.

Wykonuje:
 • badania przedkliniczne oraz ocenę skuteczności półproduktów farmaceutycznych;
 • badania inhibitorów potencjalnych leków stosowanych w leczeniu różnych chorób;
 • izolację materiału zwierzęcego;
 • testowanie aktywnych składników produktów medycznych.

Zwierzętarnia dysponuje zamkniętą częścią doświadczalną o statusie BioSafety Level-2 przystosowaną do pracy z patogenami umiarkowanie niebezpiecznymi.

Strefa ta zaopatrzona jest w system śluz i urządzenia klimatyzacyjne wytwarzające podciśnienie.

W tej części znajduje się laboratorium wyposażone w sprzęt potrzebny do wykonania eksperymentu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Wszelkie pytania dotyczące współpracy oraz zamówień prosimy kierować na adresy mailowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego fundacjaul@gmail.com i Zwierzętarni zwielab@biol.uni.lodz.pl, faksem lub telefonicznie pod numerem (42) 665-51-96.